Juozas Šabanavičius1900-1942


Juozas ŠABANAVIČIUS gimė 1900 03 18 Vidiškio k., Žemaitkiemio vls., Ukmergės aps. Baigė Vilniaus M. Yčo g-ją. 1919 02 20 savanoriu įstojo į Karo aviacijos mokyklą. 1919 12 16 ją baigė (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) puskarininkiu su teise įgyti karininko laipsnį dalyse, paskirtas į Aviacijos dalies specialistų komandą. 1920 04 07 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis. Nuo 1920 09 05 tarnavo 1 oro eskadrilėje oro žvalgu, adjutantu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose, 23 kartus skrido į lenkų frontą. 1920 10 27 su ltn. V. Jablonskiu žvalgant lenkų pozicijas sugedus varikliui nusileido tarp Nemenčinės ir Maišiagalos. Apsupti lenkų padegė lėktuvą ir slėpėsi pelkėje. Naktį ties Musninkais perėjo fronto liniją. 1920 12 01 suteiktas oro žvalgo vardas. 1922 06 30 iš kariuomenės paleistas į atsargą studijuoti aukštojo mokslo. 1922 05 29 įstojo į Berlyno aukštąją prekybos m-lą, kurią baigęs dirbo prekyboje. 1933 09 15 dėl sveikatos paleistas į dimisiją. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 su sūnumis iš Laumėnų k., Ukmergės aps., ištremtas į Ongudajų, Altajaus kr., kur 1942 01 15 žuvo.

Apdovanotas Savanorių medaliu (1929).
Vedęs, sūnūs – Leonardas (1927-1966) ir Vytautas (1929).


J.Šabanavičiaus prisiminimai

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis