Aleksandras Vasnevskis1899 - 1942


Aleksandras VASNEVSKIS gimė 1899 12 22 Gerdžiogalos dvare, Vaiguvos vls., Šiaulių aps.

Baigęs g-jos 6 klases 1919 04 13 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1919 12 16 baigus Karo mokyklą (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Inžinerijos dalį.

1920 09 01 paskirtas į 1 oro eskadrilę. Baigus aviacijos kursus tarnavo 3 eskadrilės lakūnu, vėliau oro žvalgu.

1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 02 28 pačiam prašant paleistas į atsargą. Tarnavo geležinkelio policijos Šiaulių nuovados v-ku.

1931 01 17 priimtas į tarnybą Klaipėdos krašto pasienio policijoje, paskirtas rajono v-ku.

1933 01 01 paskirtas pasienio policijos Kretingos baro rajono v-ku,

1935 05 01 – Biržų baro rajono v-ku. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Alytaus baro rajono v-ku. Iš tarnybos atleistas gyveno Metelių k., Alytaus aps.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.

1942 12 23 žuvo lageryje. 1943 01 30 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų.

Žmona 1941 ištremta į Perovą, Novosiolovo r., Krasnojarsko kr., 1955 paleista iš tremties emigravo į Lenkiją. Apdovanotas Savanorių medaliu (1929).

Žmona – Janina (1899).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis