Juozas Pranckevičius

Oro žvalgas. Aviacijos vyr. leitenantas
1899 - 1926


Juozas PRANCKEVIČIUS gimė 1899 08 06 Pavytės kaime, Garliavos vls., Kauno aps.
1918 baigė M. Yčo g-jos, evakuotos į Voronežą, 6 klases.
Grįžęs į Lietuvą 1919 01 25 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę,
1919 03 12 paskirtas į Karo aviacijos m-lą, kūrėjo ūkvedžio, adjutanto pareigas.
1919 12 16 baigus Karo mokyklą ( II laida, Karo aviacijos m-los I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.
1920 07 09 su gen. J. Kraucevičiumi atliko pirmą žvalgybos skrydį į lenkų frontą.
1920 07 09 - 10 04 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, atliko 13 skrydžių į frontą, skraidė 31 val. 42 min.
1920 04 01 pirmajam iš Lietuvos lakūnų suteiktas karo lakūno — oro žvalgo vardas.
1920 10 04 bombarduojant Varėnos geležinkelio stotį ir lenkams sužeidus pilotą ltn. Juozą Kumpį lėktuvas nukrito prie Varėnos, lakūnai pateko į lenkų nelaisvę. 1921 04 12 silpnos sveikatos grįžo iš lenkų nelaisvės, paskirtas 1 oro eskadrilės vado padėjėju. 1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus, paskirtas 1 oro eskadrilės ūkio vedėju,
1925 12 15 — mokomosios eskadrilės vadu ir aviacijos karininkų kursų v-ku.
Mirė 1926 03 25, palaidotas Kauno centrinėse kapinėse, jas naikinant perlaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse.

Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (1920)
Savanorių medaliu (1932, po mirties).

♦ ♦ ♦ ♦ ♦• IŠ ATSIMINIMŲ
Vyr. ltn. Juozo Pranckevičiaus atsiminimų iš tarnybos Karo aviacijoje fragmentas

• AV. LTN. JUOZAS KUMPIS
Straipsnis apie av. ltn. Juozo Kumpio žūtį

♦ ♦ ♦ ♦ ♦Juozapo Pranckevičiaus krikšto metrika
(Garliavos RKB gimimo metrikų knyga. 1896--1901)
Juozo Pranckevičiaus mirties metrika
(Kauno Švč. Trejybės RKB mirties metrikų knyga. 1925--1927)Juozo Pranckevičiaus kapas Kauno Panemunės kapinėse
(Fotografija: Gintautas Kačergius, 2009)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦


JUOZAS PRANCKEVIČIUS FOTOGRAFIJOSE
Aviacijos mokyklos mokiniai klasėje
Iš kairės: V.Rauba, J.Pranckevičius, T.Šakmanas, X, B.Sidaravičius, S.Tumas, X, A.Babilius, H.Bezumavičius, K.Kanauka, V.Jablonskis, A.Gustaitis, K.Brazdžionis, P.Brazdžiūnas, X, L.Peseckas, X, T.Sereika, X, V.Firontas, S.Sabas, X, X, X, K.Graužinis, A.Stašaitis, J.Dobkevičius, L.Virbickas. 1919 m.
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos mokyklos mokiniai žvalgai prie lėktuvo Albatros B.II Nr.2274/17
Iš kairės: T.Sereika, K.Kanauka, B.Sidaravičius, neatpažintas dėstytojas, J.Šalkauskas, X, V.Elisonas, V.Firontas, X, J.Pranckevičius, P.Brazdžiūnas. 1919 m. pabaiga
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos mokyklos mokiniai prie lėktuvų angaro
Sėdi iš kairės: T.Šakmanas, A.Gustaitis, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, K.Brazdžionis, V.Ruseckas, stovi iš kairės: V.Lišauskas, B.Sidaravičius, L.Virbickas, A.Babilius, L.Peseckas, J.Dobkevičius, X, V.Šidlauskas, J.Pranckevičius, X, V.Firontas, S.Tumas, K.Kanauka, S.Sabas, J.Šalkauskas, V.Elisonas, T.Sereika, H.Bezumavičius, K.Graužinis, A.Stašaitis, V.Jablonskis, V.Šenbergas, P.Brazdžiūnas, S.Stanaitis, J.Zauka. 1919 m. ruduo.
• • • • • • • • • • • •
J.Kraucevičiaus sutikimas Aviacijos dalyje 1920 m. vasarą.
Iš kairės: X, V.Šenbergas, J.Pranckevičius, K.Kanauka, J.Dobkevičius, J.Šabanavičius, J.Kumpis, A.Gustaitis, J.Tumas, S.Stanaitis, J.Kraucevičius, V.Švitrys, V.Jablonskis, V.Gavelis, P.Hiksa, A.Senatorskis, L.Šliužinskas, O.Rahnas, J.Šalkauskas, V.Šidlauskas, A.Stašaitis, A.Soldatenkovas, S.Jakštys, E.Kraucevičius, L.Virbickas, L.Peseckas, J.Grigiškis.
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos mokyklos mokiniai ir mokyklos mokslo vedėjas, samdytas vokietis Adolfas Švezigas 1919m.
Sėdi š kairės: T.Sereika, K.Brazdžionis, A.Švezigas, J.Šalkauskas, V.Ruseckas. Stovi iš kairės: K.Kanauka, P.Brazdžiūnas, V.Elisonas, L.Virbickas, V.Firontas, A.Vasnevskis, T.Šakmanas, J.Pranckevičius.
• • • • • • • • • • • •
Lakūnai prie atskraidinto pademonstruoti prancūziško lėktuvo Gordou-Leseurre B su 180 AG varikliu Hispano-Suiza. 1924 m.
Iš kairės: J.Pranckevičius, T.Šakmanas, J.Dobkevičius, X, K.Martinkus, J.Mikėnas, V.Valteris, V.Reimontas, J.Adomaitis, J.Garolis, L.Peseckas, V.Jablonskis, V.Gricevičius, X, A.Gavelis, A.Gustaitis, M.Mačiokas, svečias iš Prancūzijos, Aviacijos viršininkas J.Kraucevičius, E.Kraucevičius, X, A.Stašaitis, Č.Januškevičius, A.Babilius, V.Milevičius, J.Narakas, J.Nastaras, X, V.Švitrys.
• • • • • • • • • • • •
1-osios oro eskadrilės lakūnai prie savojo „Šmoliko”.
Iš kairės: A.Gavelis, J.Pranckevičius, L.Peseckas, eskadrilės vadas E.Kraucevičius, J.Narakas, Č.Januškevičius.
• • • • • • • • • • • •
1-oji eskadrilė rikiuotėje. Apie 1924-1925 m.
J.Pranckevičius - antras iš kairės.
• • • • • • • • • • • •
1-osios eskadrilės personalas. Apie 1921-1922 m.
Iš kairės: raštininkas J.Razma, psk. E.Kraucevičius, eskadrilės vadas vyr. ltn. J.Dobkevičius, ltn. S.Tumas, ltn. J.Pranckevičius, ltn. L.Sliužinskas. Viršuje: ltn. L.Peseckas ir ltn. M.Mačiokas
• • • • • • • • • • • •
L.Peseckas ir J.Pranckevičius po avarijos lėktuvu Halb. CL.IV
1923.07.13 Kauno aerodrome

L.Peseckas savo atsiminimuose tą dieną pavadino "Juodoji diena". Tą dieną avarijas patyrė du Halb CL.IV, kurių įgulas sudarė L.Peseckas su J.Pranckevičiumi bei J.Dobkevičius su M.Mačioku, ir milžinas Friedrichshafen G.IIIa kuriuo skrido A.Gustaitis, V.Reimontas, S.Tumas, V.Čemarka, M.Mačiokas, G.Heidrikis.
• • • • • • • • • • • •

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis