Leonas Sliužinskas
1899-1979


Leonas SLIUŽINSKAS gimė 1899 09 19 Virbalyje.
Tėvai: Edvardas Vaclovas Sliužinskas ir Marijona Bagdonavičiūtė.
1915 baigė Kauno komercinės m-los 6 klases.
1915-18 gyveno Saratovo gub. Petrovsko m., ten baigė realinę m-lą.
1918 02 grįžo į Lietuvą, dirbo Kauno m. elektros stotyje.
1919 03 15 įstojo į Lietuvos kariuomenę, priimtas į Karo aviacijos mokyklą.
1919 07 21 paskirtas į instruktoriaus H. Rotterio grupę mokytis skraidyti.
1919 12 16 išklausė jos kursą (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida).
1920 09 03 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu.
1920 dalyvaudamas nepriklausomybės kovose 8 kartus skrido į lenkų frontą.
1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.
1924 02 26 pačiam prašant paleistas į atsargą.
1924 10 01 įstojo į LU Technikos f-tą.
1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.
Gyveno Kaune, buvo lenkų A. Mickevičiaus g-jos kūno kultūros mokytojas.
1945 m. pajutęs pavojų su šeima nelegaliai pasitraukė į Lenkiją.
Mirė 1979 m. sausio 29 d. Valbžyche, pietvakarių Lenkijoje.

Apdovanotas Savanorių medaliu (1936).
Žmona –Janina Zakrzewska (1903, susituokė 1921).

LEONAS SLIUŽINSKAS DOKUMENTUOSE

Leono Sliužinsko krikšto metrika
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •
Leono Sliužinsko paso kortelė
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •


Leono Sliužinsko ir Janinos Zakrzewski santuoka 1921 m. sausio 8 d.
(Kauno Švč. Trejybės RKB santuokos metrikų knyga 1920-1924)
• • • • • • • • • • • •


LEONAS SLIUŽINSKAS FOTOGRAFIJOSE
Aviacijos mokyklos mokiniai A.Stašaitis, L.Sliužinskas, J.Kumpis
ant mokomojo lėktuvo Albatros B.II prie angaro Linksmadvaryje 1919 m.

• • • • • • • • • • • •
Mokiniai lakūnai prie lėktuvo Halb CL.IV dirižablio angare 1919 m.
Iš kairės: A.Stašaitis, A.Gustaitis, V.Rauba, L.Sliužinskas, K.Graužinis.
• • • • • • • • • • • •
Jaunieji Karo aviacijos lakūnai 1920 m.
Iš kairės: L.Sliužinskas, A.Stašaitis, V.Šenbergas, A.Gustaitis, L.Peseckas, E.Kraucevičius
• • • • • • • • • • • •
J.Kraucevičiaus sutikimas Aviacijos dalyje 1920 m. vasarą.
Iš kairės: X, V.Šenbergas, J.Pranckevičius, K.Kanauka, J.Dobkevičius, J.Šabanavičius, J.Kumpis, A.Gustaitis, J.Tumas, S.Stanaitis, J.Kraucevičius, V.Švitrys, V.Jablonskis, V.Gavelis, P.Hiksa, A.Senatorskis, L.Sliužinskas, O.Rahnas, J.Šalkauskas, V.Šidlauskas, A.Stašaitis, A.Soldatenkovas, S.Jakštys, E.Kraucevičius, L.Virbickas, L.Peseckas, J.Grigiškis.
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos dalies personalas 1920 m. pradžioje prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI. Kauno aerodromas.
Iš kairės: L.Sliužinskas, A.Soldatenkovas, J.Kumpis, X, A.Gustaitis, A.Vasnevskis, E.Šalkauskas, Aviacijos dalies vadas V.Gavelis, du britų lakūnai, X, vado adjutantas S.Stanaitis, S.Sabas, V.Šenbergas.
• • • • • • • • • • • •
LVG C.VI sustojus varikliui nesėkmingai nutūpė į Nemuną prie Kauno (lakūnas L.Sliužinskas). 1921 m.
• • • • • • • • • • • •
2-osios oro eskadrilės lakūnai ir motoristai Kauno aerodromo Linksmadvario angare prie lėktuvo Halb. C.V. 1921 m.
Stovi pirmoje eilėje iš kairės: L.Peseckas (3), L.Sliužinskas (4), A.Gustaitis (5), eskadrilės vadas V.Šenbergas (6), A.Stašaitis (7), E.Kraucevičius (8).
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos mokyklos buvusių mokinių ir instruktorių susitikimas mokyklos baigimo 15-os metų proga aviacijos karininkų ramovėje 1934 m. gruodžio 16 d.
Iš kairės sėdi: T.Šakmanas, J.Šabanavičius, G.Bezumavičius, instruktorius P.Hiksa, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, A.Gustaitis, A.Stašaitis, B.Sidaravičius, A.Babilius. Stovi: V.Lišauskas, L.Sliužinskas, V.Firontas, V.Šenbergas, L.Virbickas, L.Peseckas, V.Šidlauskas, V.Švitrys, K.Kanauka, V.Jablonskis.
• • • • • • • • • • • •
Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis