Pečiukaitis JuozasOro žvalgas. Aviacijos kapitonas
1901-1943


1901 08 01 Papartynų k., Šakių vls. ir aps. gimė Pečiukaitis Juozas Baigė Marijampolės g-jos 4 klases.

1920 1115 priimtas į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 3 pėst. pulko mokomosios kuopos jaun. karininku.

1923 12 19 – 3 kulkosvaidininkų kuopos jaun. karininku.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 01 01 perkeltas į Aviacijos v-bą ir paskirtas aviacijos kursų klausytoju.

Nuo 1926 08 stažavo Mokomojoje oro eskadrilėje. Baigus aviacijos kursus paskirtas į 4 oro eskadrilę žvalgu.

1928 11 23 pakeltas į aviacijos kapitonus.

1929 04 11 perkeltas į Generalinio štabo v-bos II (Informacijos) skyrių bendrosios dalies vedėju.

1932 12 30 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (IV laida).

1934 05 18 perkeltas į Ryšių batalioną.

1934 07 09 už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas į eilinius ir atleistas iš kariuomenės.

1935-38 dirbo Šakių m. burmistru.

1939 09 09 Resp. Prezidento aktu grąžintas karininko laipsnis. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą gyveno Švenčionėliuose, Švenčionių aps.

1941 06 15 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.

1943 01 02 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas mirti.

1943 02 15 sušaudytas Kanske, Krasnojarsko kr.

Žmona – Stanislava Eidimtaitė (susituokė 1929).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis