Parojus (Paršelis) VladasAviacijos leitenantas
1910-1986


1910 07 25 Liubičiaus k., Kavarsko vls., Ukmergės aps. gimė Parojus (Paršelis) Vladas.

1930 baigė Utenos g-ją.

1930 11 07 Panevėžio aps. komendantūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į 2 pėst. pulką, paskirtas į mokomąją kuopą.

1931 01 09 įtrauktas į VI asp. laidos sąrašus.

1931 01 20 priimtas tarnybon į Karo aviaciją, 01 30 paskirtas į mokomąją oro eskadrilę.

1931 09 31 perkeltas į Karo mokyklą, 10 01 priimtas kariūnu.

1932 10 31 baigus Karo mokyklą (XIV laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1933 05 06 skrido savarankiškai.

1934 07 09 už dalyvavimą voldemarininkų maište pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1935 05 26 paskirtas Finansų ministerijos akcizo kontrolieriumi Tauragės gamyklose.

1939 pakeltas į ats. leitenantus.

1939 10 26 už neleistiną elgesį viešojoje vietoje (sukliudymą policijai eiti savo pareigas) iš tarnybos atleistas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą slapstėsi. Kilus Vokietijos – SSRS karui Troškūnuose, Panevėžio aps., suorganizavo sukilėlių būrį, jam vadovavo.

1941 10 04 suimtas, už policijos vachmistro nušovimą ginčo metu nuteistas 6 metams, įkalintas Panevėžio kalėjime.

1943 03 01 paleistas.

Pasitraukė į Vakarus.

1986 01 mirė Niujorke.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
U.S., Social Security Death Index, 1935-2014

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis