Paransevičius JonasAviacijos jaun. leitenantas
1918-?


1918 05 15 Didžiųjų Paliūnų k., Punsko vls., Seinų aps. gimė Paransevičius Jonas.

1937 06 19 baigė Seinų „Žiburio“ g-ją Lazdijuose.

1937 09 28 įstojo į Karo mokyklą.

1940 08 19 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ją baigė (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos 6 eskadrilės karo lakūnu. Kariuomenės lengvosios atletikos varžybose tapo nugalėtoju šuolyje į aukštį.

1940 10 13 Rygoje su futbolo komanda „Kožuch“, sudaryta iš Lietuvos aviacijos karių, iškovojo Pabaltijo ypatingosios karo apygardos nugalėtojo vardą ir pereinamąją taurę.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1941 10 22 įstojo į VDU Filosofijos f-to Filosofijos skyrių.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis