Palėjus Jonas
1899-1956


1899 05 03 Pajuostyje, Panevėžio aps. gimė Palėjus Jonas. Baigė realinės g-jos 6 klases ir buhalterijos kursus.

Nuo 1919 06 24 tarnavo eiliniu 3 pėst. pulko 2 kuopoje.

1919 07 05 pasiųstas į inžinerijos kursus, grįžus 08 31 paskirtas į ryžių kuopą, 09 09 – pulko štabo jaun. raštininku.

1919 10 06 -1920 01 04 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1920 02 06 -12 01 su lenkais.

1920 04 01 suteiktas viršilos laipsnis.

1920 12 01 paskirtas į pulko štabo ūkio dalį.

1921 03 24 išlaikė karo valdininkų egzaminus

1921 05 20 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1924 03 07 perkeltas į 9 pėst. pulką, paskirtas 9 kuopos jaun. karininku.

1924 07 02 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 2 oro eskadrilės raštvedžiu.

1926 09 13 -12 23 buvo Aukštųjų karininkų kursuose karininko laipsniui įgyti.

1927 04 11 perkeltasį Aviacijos parką.

1927 05 14 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis,

1929 11 23 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos tiekimo skyriaus turto dalies raštvedžiu.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviaeskadrilės ūkio vedėju. Kilus Vokietijos – SSRS karui ir traukiantis su RA susirgo, pateko į ligoninę, iš jos – į vokiečių nelaisvę. Paleistas grįžo į Lietuvą.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV.

1956 mirė Dalase, Teksaso valst., ten ir palaidotas.

Žmona – Malvina Bertulytė (susituokė 1924).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis