Paliulionis BroniusAviacijos leitenantas
1905-19961905 05 10 Memenčių dvare, Naujamiesčio vls., Panevėžio aps. gimė Paliulionis Bronius

1922 06 17 baigė Panevėžio mokytojų seminariją,

1925 06 12 - Panevėžio g-ją. Studijavo Tulūzos u-te Prancūzijoje.

1927 grįžęs į Lietuvą įstojo į LU Teisių f-tą.

1929 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1930 11 30 baigus Karo mokyklą (V asp. laida) suteiktas aviacijos ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto. Baigė policijos m-lą, dirbo valdininku policijoje Šiauliuose, vėliau Šiaulių ir Obelių geležinkelių policijoje, Šiaulių aps. policijos vado padėjėju.

1935 11 23 pakeltas į ats. leitenantus. Pasižymėjo šaudymo varžybose šaudant mažojo kalibro šautuvu.

1935 ir 1936 Lietuvos čempionatų nugalėtojas.

1937 07 30 - 08 08 dalyvavo pasaulio šaudymo pirmenybėse Helsinkyje, įvykdžius nustatytus normatyvus apdovanotas sidabro ir bronzos gerojo Šaulio ženklais.

1938 07 25-30 I Lietuvos tautinėje olimpiadoje asmeninėse varžybose iš trijų padėčių iškovojo sidabro, stačiomis - bronzos medalius, komandinėse varžybose su policijos komanda - 4 aukso medalius.

1939 dalyvavo pasaulio šaudymo pirmenybėse Šveicarijoje, įvykdžius normatyvus apdovanotas bronzos gerojo Šaulio ženklu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš policijos atleistas. Vokiečių okupacijos metais Šiaulių aps. policijos v-kas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, karo pab. - į Šveicariją.

1948 su šeima emigravo į Argentiną, gyveno Luis Guillon mstl. prie
Buenos Airių,

1961 persikėlė į JAV, gyveno Čikagoje, vėliau Cicere, Ilinojaus valst. Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje, Lietuvių tautos fondo, Panevėžiečių klubo narys, Šv. Kazimiero seselių rėmėjas.

1996 08 06 mirė , palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Žmona - Eleonora Tomaševičiūtė (1906-2004, susituokė 1932), duktė- Lucia Vedegienė (1934), sūnūs - Rimantas - Jurgis (1939) ir Kęstutis Andrius (1947).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VI tomas.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis