Aviamodeliavimas Lietuvoje tarpukariu

1927 m. gegužės 1 d. Kaune įkuriamas Lietuvos Aero Klubas, kurio tikslas buvo aviacijos žinių skleidimas, aviamodeliavimo, parašiutinio, sklandymo ir lėktuvinio sporto plėtojimas. LAK 1934 m. išleido E. Rozenbergo knygą "Aviomodeliai", kuri tapo akstinu statyti aviamodelius ir periferijoje gyvenantiems aviacijos mėgėjams. Kai kurie pavieniai aviacijos mėgėjai Kaune modelius statyti bandė ir anksčiau, tačiau pirmasis aviamodeliavimo būrelis buvo įkurtas ne laikinojoje sostinėje, o Panevėžio apskrities Smilgių valsčiaus Manaitų kaime 1934 metais gruodžio 29 d.. Jo iniciatoriumi buvo penkiolikametis Panevėžio berniukų gimnazijos moksleivis Petras Motiekaitis, kuris ilgainiui tapo plačiai žinomu sportininku ne tik mūsų šalyje, bet ir pasaulyje. Būrelis buvo pavadintas neseniai žuvusių lakūnų Dariaus ir Girėno vardu ("Da - Gi"). Tai buvo pirmasis toks būrelis Lietuvoje. Jaunuoliai apie aviamodeliavimą mažai ką težinojo. Iš pradžių jie darė pačius paprasčiausius modeliukus, įvairius aitvarus. Apylinkės gyventojai dažnai matydavo ore ištisas valandas kybančius aitvarus. 1935 Naujųjų metų naktį būrelio nariai stebino apylinkės gyventojus "ugniniais aitvarais", o išaušus dienai, įvyko parodomosios kartoninių sklandytuvėlių varžybos. Vėjavežiu iškelti modeliukai buvo leidžiami iš aitvaro. O sausio 3 d. būrelio nariai surengė pirmąsias būrelio varžybas, kurios buvo ir pirmosios neoficialios modeliuotojų varžybos Lietuvoje. Jų metu A. Pranskėčio pagamintas plunksninis sklandytuvo modelis "K - 1" nuskrido 50 m, išsilaikydamas ore 20 s, o P. Motiekaičio inercinis sraigtasparnio modelis "R - 2" pakilo į 16 m aukštį ir nuskrido 160 m. Varžybos įvyko pačiame Manaitų kaimo centre, šalia Pranskėčio sodybos. Sklandytuvėlių modeliai buvo leidžiami iš rankos, o jų gamybai buvo panaudotos paukščių plunksnos. Sparnams ir uodegos vairams geriausiai tiko gandro, žąsų ar kalakuto plunksnos, o liemuo buvo gaminamas iš pušies strypelio. Kovo mėn. 6 d. P. Motiekaičio plunksninis sklandytuvo modelis "K -2 " išsilaikė ore 60 s ir nuskrido 160m. Tuo pačiu metu P. Motiekaitis pagamina ir savo pirmąjį schematinį lėktuvo su gumos varikliu modelį "Falke" pagal vokiečių modeliuotojo Miobijaus brėžinius.

Pirmosios oficialiosios aviamodelių ir oro balionų varžybos įvyko Kaune 1935 m. birželio 2 d. Jas surengė LAK. Modelių vertinimo komisiją sudarė atsargos aviacijos majoras J. Garolis, lakūnai L. Kinaitis ir St. Jurevičius. Geriausiai skraidė Nidos sklandymo mokyklos kursantų kolektyvinis modelis su gumos varikliu, kuris per tris skridimus ore išsilaikė 40,8 s (15 + 17 + 8,8 s). Antroji premija teko Kauno "Aušros" gimnazijos moksleiviui V. Šakaliui, kurio sklandytuvo modelis per tris skridimus ore išsilaikė 19,20 s (6 + 7,2 + 6 s). Trečią vietą laimėjo J. Griško aviamodelis su gumos varikliu -18 s (6 + 7 + 5 s). Pirmąją premiją - stipendiją mokytis sklandymo mokykloje Nidoje , jos kursantai atidavė modeliuotojui Zigmui Grincevičiui, o likusios dvi premijos - skraidymas lėktuvu, atiteko V. Šakaliui ir J. Griško.
"Da - Gi" būrelio nariai apgailestavo, kad negalėjo dalyvauti pirmosiose oficialiose varžybose Kaune, kurių geriausi rezultatai buvo keliskart žemesni už manaitiečių.

1935 m. rugpjūčio 11 d. P. Motiekaičio sklandytuvo modelis "Albatrosas - IV", startuodamas iš aitvaro, terminėse srovėse nuskrenda 700 m, o po kelių dienų sklandytuvo modelis "Albatrosas - VI" išsilaiko ore apie 6 min. ir nuskrenda 1200 m.
Be sklandytuvų statybos, būrelio nariai stato ir gumavariklinius modelius. P. Motiekaičio schematinis lėktuvo modelis su gumos varikliu "Baltasis paukštis" nuskrido 100 m ir ore išsilaikė apie 30 s. Tai buvo vieni iš geriausių būrelio narių pasiekimai 1935 m.
Tų pačių metų rudenį Kauno "Aušros" berniukų gimnazijoje įkuriamas antrasis Lietuvoje aviamodeliavimo būrelis.
Netoli Manaitų ties Daugyvenės upe dunkso Raginėnų piliakalniai, kurių Šlaituose dažnai leisdavo savo sklandytuvų modelius "Da - Gi" būrelio nariai. Čia 1936 m. sausio 6 -7 d. d. įvyko antrosios būrelio varžybos. Dėl blogo oro šių varžybų rezultatai ne aukšti. P. Motiekaičio sklandytuvo modelis "Gandras" skrenda 55 s. Šio rezultato, startuojant iš rankos, niekas nebepagerino.
Sausio 14 d. būrelio nariai panaudoja naują sklandytuvų išvilkimo būdą skriemulių pagalba. P. Motiekaičio modelis "Fregatas - 2", išvilktas šiuo būdu, išsilaikė ore 40 s. Būrelyje statomi hidrosklandytuvų modeliai, atliekami bandymai su bemotoriais sraigtasparnių modeliais, leidžiamais iš aitvarų.

Vasario 16 d. Raginėnų piliakalnio šlaituose įvyko trečiosios "Da - Gi" varžybos. Oras buvo labai gražus, tačiau visai be vėjo. Modelių skriejimas šlaituose neįmanomus. Geriausias rezultatas - tik 16 s. Tačiau panaudojus naują modelių paleidimo būdą - aitvaro pagalba, rezultatai pagerinami. Hidrosklandytuvo modelis "Savoja -1" išsilaiko ore apie 3 min., nuskrenda 500 m.

Kovo 8-10 dienomis įvyko ketvirtosios būrelio varžybos su sklandytuvų modeliais, kurie leidžiami aitvariniu startu. Įskaitai imamas tiktai modelio nuskristas nuotolis. Toliausiai nuskrenda P. Motiekaičio sklandytuvo modelis " Kormoranas - 2" - 530 m, A. Pranskėčio "Aras" - 498 m. Būrelis užmezga ryšį su LAK, iš kur gauna gumos modelių varikliams. Vėl atgyja motorinių modelių statyba. Gegužės mėn. pabaigoje būrelį aplanko LAK atstovas lakūnas A. Kraucevičius. Nariai pirmą kartą iš arti pama-lo tikrą lakūną! Jam pademonstruojama, kaip skraido būrelio modeliai. Dėl lietingo oro rezultatai ne per geriausi. Sklandytuvų modeliai leidžiami aitvaru ir išvelkant skrie-mulių pagalba. Paleidžiamas "Gandras - 3", tačiau jis patenka į stiprų lietų. Pakartotinis bandymas sėkmingas - paleistas iš 15 m aukščio skrido 30 s, o iš 50 m aukščio - 1 min. 32 s. Ant ilgo siūlo išvelkamas A. Pranskėčio "Kondoras - 5", kuris, paleistas iš 50 m aukščio, skrenda 1 min. 50 s, o "Aras - 5" skrenda virš minutės. Lietui nesiliaujant, startai perkeliami į kitą dieną. Sekančią dieną skraidinami visi modeliai iš eilės. Schematinis lėktuvo modelis su gumos varikliu "LAK - 4" išsilaiko ore 32 s, nuskrenda apie 300 m ir pakyla į 20 m aukštį. Dvimotoris "Gotha" išsilaiko 21 s. Pademonstruojamas ir "oro traukinys": dvimotoris "Gotha", traukiantis sklandytuvo modelį "Kondoras", skrenda 17 s.

Kiek vėliau A. Kraucevičius apie savo apsilankymą "Lietuvos sparnuose" rašė: "Taigi, pasirodo, kad tolimame kaime, kur nėra tinkamų medžiagų ir literatūros, atsiranda konstruktorių, kurie ne tik neatsilieka nuo miesto, bet, turėdami blogesnes sąlygas, net prašoka miesto konstruktorius. Neabejodamas galiu pasakyti, kad kiti modelistai gali imti sau pavyzdžiu Manaitų Dariaus ir Girėno būrelį, kuris per trumpą laiką spėjo pasiekti tokių gerų rezultatų aviamodelizmo srityje. ("Lietuvos sparnai", 1936 Nr. 6, 181 psl.).

Rugpjūčio 28 d. LAK patalpose buvo atidaryta pirmoji Lietuvoje aviamodelių paroda. Ji veikė dvi dienas. Eksponuota 20 modelių. Į šią parodą buvo pakviestas ir "Da - Gi" būrelis. Važiavo vienas P. Motiekaitis. Sutvarkęs angare savo modelius, nuvežė juos į parodą. Nors "Da - Gi" modeliai buvo originalūs, tačiau stokojant reikalingų medžiagų, ypač apdailos darbams, savo išvaizda nusileido kauniečių modeliams. Ypač skyrėsi iš kitų labai kruopščiai pagaminti V. Šakalio ir V. Biberšteino modeliai. Sekmadienį, rugpjūčio 30 d., surengiamos antrosios oficialiosios Lietuvos aviamodeliavimo varžybos. Dėl lietaus ir stipraus vėjo tik P. Motiekaitis skraidino vieną modelį, nors šioms varžyboms jis buvo parengęs net penkis: sklandytuvą "Fregata" su 1,4 m ilgio sparnais, "anties" tipo su gumos varikliu, "LAK - 4", "LAK - 5", "Moti -10" su gumos varikliu, sparnų ilgis - 1 m, ir "ANKRA - 2" dviliemenį, dvimotorį, kurio sparnų ilgis -1,2 m. Jam, kaip atvykusiam, leido startuoti tą pačią dieną, o varžybos buvo nukeltos vienai savaitei vėliau. "Anties" tipo schematinis lėktuvo modelis su gumos varikliu "LAK - 5" išsilaikė ore 80 s, nuskrido 200 m ir pakilo į 18 m aukštį. Antrasis modelis "LAK-4" parodė blogesnį rezultatą: išsilaikė ore 57 s, nuskrido 130m ir pakilo į l5 m aukštį. Modeliai per bandymus galutinai sušlapo ir jų tolimesnius startus teko nutraukti. Rugsėjo 6 d. šios varžybos buvo tęsiamos, nors orai ir vėl buvo nepalankūs - pūtė smarkus vėjas. V. Šakalio liemenims sklandytuvo modelis "DKP - V - 2" (sparnų ilgis 3,36 m), išvilktas siūlu, išsilaikė ore 36 s ir nuskrido apie 170 m. Antras V. Šakalio modelis "DKP - V - 3", kurio sparnų ilgis 1,24 m, startavęs siūliniu startu, išsilaikė ore 85 s, pakilo į 30 m aukštį ir nuskrido 400 m. V. Ožinskio modelis "ADH - V - 6", kurio sparnų ilgis 1,04 m, išsilaikė ore 41,5 s, pakilo į 25 m aukštį ir nuskrido 300 m. V. Biberšteino motorinis modelis "VB", paleistas iš rankos, per 15 s nuskrido apie 100 m, o antrojo starto metu buvo sulaužytas sparnas. Taip pat startavo A. Speičys ir M. Zaba-rauskas, tačiau jų modelius sulaužė vėjas. O P. Motiekaičio modelio "LAK - 5" rezultatas liko geriausias šios klasės modeliais, kas jam užtikrino pirmąją vietą. Už pasiektus rezultatus LAK P. Motiekaičiui paskyrė stipendiją mokytis Kauno Aukštesniojoje Technikos mokykloje, V. Šakaliui - stipendiją į Nidos sklandymo mokyklą, V. Biberšteinui - bronzinį Dariaus ir Girėno biustą su atitinkamu įrašu, o V. Ožinskį, M. Zabarauską ir A. Speičį - paskraidyti orlaiviu.

"Da - Gi" būrelio vadovavimą perėmė A. Pranskėtis. Porą sklandytuvų modelių -"Žaibas" ir "Kometa", modeliuotojai leisdavo ir naktį. "Kometos" posūkio vaire, o "Žaibo" - sparnų galuose, buvo įtaisytos lemputės, kurias maitino baterijų, patalpintų modelių priekinėje dalyje, srovė. Naktiniai bandymai pavyko kuo puikiausiai, tačiau baterijos greitai išsikraudavo, o lemputėms silpnai šviečiant, sunku buvo surasti sniegan nutūpusį modelį. 1936 metų būrelio "Da - Gi" geriausi rezultatai buvo: išsilaikymas - sklandytuvo modelis "Savoja - 1" - 3 min. 10 s, motorinio modelio "LAK - 5" -2 min. 30 s, nuotolis - sklandytuvų - "Kormoranas - 2" - 800 m, motorinių - 300 m.

1936 m. spalio 1 d. LAK surengia pirmuosius Lietuvoje kursus aviamodeliuotojams, kuriuos 1937 m sausio 18 d. baigė 19 žmonių:
1. T. Abzaltavičius
2.A.Baleišis
3. V. Bičiūnas
4. M. Blynas
5. A. Janušauskas
6. K. Kalėda
7. T. Kuklis
8. V. Mačiulaitis
9. P. Motiekaitis
10. S. Motiejūnas
11. M. Nurka
12. K. Oželis
13. V. Ožinskis
14. A. Rudminas
15. A. Speičys
16. V. Šakalys
17. B. Šeferis
18. H. Urbonas
19. A. Zaborskis


Lapkričio 26 d. Biržų valstybinėje gimnazijoje įkuriamas aviamodeliavimo būrelis (trečias Lietuvoje), o kiek vėliau - Kauno žydų gimnazijoje.

1937 m sausio 2 - 4 d. d. "Da Gi" būrelis organizuoja penktąsias būrelio varžybas. Orai labai nepalankūs, tačiau buvo leidžiami P. Motiekaičio sklandytuvas - bombonešis "Gandras - 4", A. Pranskėčio "Aras - 2" ir "Kondoras - 6". Sausio 4 d. vakare, vėjui nurimus, baigta leisti 3 m skersmens orpūslę, panaudojant pašildytą orą. Trečiuoju bandymu orpūslė pilnai prisipildė šilto oro, pakilo į 100 m aukštį ir nuskrido 800 m. Vasario mėn. 12 d. leidžiami A. Pranskėčio modeliai "Aras - 3" ir "Aras - 4", P. Motiekaičio "Fregatas - 4". Vasario 16 d. - vėl varžybos. Pirmąją vietą užėmė P. Motiekaitis, antrąją - A. Pranskėtis. Vasario 18 d. P. Motiekaitis bando savo 4 m sparnų ilgio sklandytuvo modelį "Sakalas - 4", vasario 19 d. - lėktuvo modelį su gumos varikliu "Aras -2". Sekančią dieną jis nuskrenda apie 250 m.

Vasaros pradžioje, "Sakalas - 4", patekęs į terminę srovę, dingsta iš akių, nors A. Pranskėtis jį vijosi kelis kilometrus, ir prarandamas.

1937 m. vasario mėn. pradeda veikti antrieji kvalifikaciniai aviamodeliuotojų kursai.

1937 metų pavasarį įkuriamas aviamodeliavimo būrelis Kauno 3 - ioje valstybinėje gimnazijoje. Jam vadovauja LAK lakūnas L. Kinaitis.

Gegužės 16 - 17 d. d. Kaune buvo surengta aviacijos šventė Lietuvos Aero Klubo dešimtmečiui pažymėti. Joje dalyvavo ir aviamodeliuotojai, kurie demonstravo apie 60 modelių, tame tarpe šešis - "Da - Gi" būrelis, dešimt - Biržų modeliuotojai. Šioje šventėje dalyvavo penki "Da - Gi" būrelio nariai, o keturiems iš jų buvo suteikti kvali-likuoto aviamodeliuotojo vardai ir įteikti atitinkami ženkliukai: A. Pranskėčiui, B. Prans-kėčiui, S. Vasiliauskui ir S. Špokevičiui.

Birželio mėn. 17 jaunuolių baigė antruosius kvalifikuotų modeliuotojų kursus.

Rugsėjo 13 d. įvyko steigiamasis aviamodeliuotojų būrelio susirinkimas Bujėnų dvaro Kauno Jėzuitų gimnazijoje. Išrinkta valdyba: pirmininkas V. Vaitkevičius, vicepirmininkas K. Oželis, kasininkas - S. Kontrimas, nariai V. Gulmanas ir Valiukonis. Būreliui vadovavo lakūnas Jasinskas. įvykusiose pirmosiose būrelio varžybose nuo Didžiojo šlaito (30 m) buvo leidžiami V. Vaitkevičiaus modeliai ("Daly" - išsilaikė ore 93 s ir nuskrido 400 m, "Audra", "Abdula"), V. Gulmano modelis "Aly" - išsilaikė 76 s ir nuskrido 200 m, Liuimos "L" ir Jomanto "T. J. A.". Vakare, vėjui nurimus, buvo rungtyniaujama lygumoje. Tas pats "Daly", paleistas iš rankos, nuskrido 46 m, o "Aly" - nuskrido 30 m. Nugalėjo V. Vaitkevičius ("Daly"), antras - V. Gulmanas ("Aly"), trečias - A. Norkus (akrobatinis modelis "Valy"). K. Oželis ir V. Vaitkevičius dalyvavo Lietuvos aviamodeliuotojų varžybose, kur V. Vaitkevičius su "Daly - II" užėmė ketvirtą vietą.

Rugsėjo 26 d. įvykusiose Lietuvos aviamodeliavimo varžybose Kaune dalyvavo 12 sportininkų, kurie skraidino 15 modelių, iš kurių 10 - sklandytuvai ir 5 - motoriniai su gumos varikliais. "Da - Gi" būreliui atstovavo P. Motiekaitis su sklandytuvo ir lėktuvo su gumos varikliu modeliais. Su gumavarikliniu modeliu jis užėmė 3 vietą, o sklandytuvo modelio, nors ir išsilaikė ore apie 5 min, startas nebuvo užskaitytas, atseit modelis nebuvo užregistruotas. Sklandytuvų modelių klasėje nugalėjo V. Ožinskis - geriausias skridimas 1 min. 25 s, V. Vaitkevičiaus - 34 s, J. Statkevičiaus - 44 s, A. Šlapiko - 26 s, o gumavariklinių modelių klasėje - M. Blynas - 20 s, B. Finas - 14 s, P. Motiekaitis - 10 s.

Be varžybų, buvo pademonstruotas modelis su vidaus degimo varikliu. Modelį pagamino V. Biberšteinas ir V. Šakalys, o variklį iš JAV jam parvežė J. Pyragius. Nevaldomas modelis padarė keletą vykusių skridimų, išsilaikydamas ore po kelias minutes.

Spalio 19 d. įkuriamas būrelis Pasvalyje. O tą patį mėnesį trečiuosius aviamodeliuotojų kvalifikacinius kursus pradeda 62 jaunuoliai. Kursams vadovauja LAK lakūnas P. Žaliauskas, Gruodžio 19 d. aviamodeliavimo būrelis įkuriamas Telšių gimnazijoje. Jo įkūrėjas
- iš Ukmergės į Telšius persikėlęs aviamodeliuotojas A. Česnavičius, kuris ir buvo išrinktas būrelio pirmininku. Į valdybą, be jo, išrinkti: pirmininko pavaduotojas - K. Sidabras ir nariai V. Augstinavičius, M. Račkauskas ir J. Znotinas.

1937 m. "Di - Gi" būrelio nariai pastatė apie 40 modelių, iš kurių 10 - gumavarikliniai.

Biržų valstybinės gimnazijos aviamodeliavimo būrelis 1937 m. vasario 21 d. surengė dideles ir įdomias aitvarų rungtynes, o gegužės mėnesį 10 būrelio modeliuotojų dalyvavo LAK dešimtmečio šventėje Kaune. Už surinktas pašalpas ir LAK stipendiją, Nidos sklandymo mokykloje mokėsi sklandyti 3 modeliuotojai, 2 gavo - "B" ir 1 - "A" piloto vardus. 1937 m. būrelio valdybą sudarė: "B" pilotas V. Zubas, "B" pilotas A. Beresnevičius, "A" pilotas L. Kuginys ir modeliuotojas V. Genys.

1938 m. sausio 23 d. surengtos pirmosios Telšių aviamodeliavimo būrelio varžybos, kuriose buvo leidžiami tik aitvarai. Pirmąją vietą laimėjo A. Česnulevičius, antras - V. Augustinavičius, trečias - K. Augustinavičius, ketvirtas - K. Sidabras. Būrelis per LAK gavo čekoslovakiško modelio brėžinius ir modelį, kurį surinkus ir bandant, buvo pasiektas 60 m aukštis ir išsilaikyta ore 150 s.

Sausio 31 d. LAK patalpose įvyko III aviamodeliuotojų kursų laidos išleistuvės. Išleistuvių proga LAK pirmininkas prof. Z. Žemaitis baigusiems pasakė pamokančią kalbą ir įteikė kursų baigimo pažymėjimus ir ženkliukus. Šią laidą baigė ir kvalifikuoto modeliuotojo vardą gavo 35 jaunuoliai.

Vasario 11 d. LAK patalpose ketvirtuosius aviamodeliuotojų kvalifikacinius kursus pradeda 25 jaunuoliai.

Kauno "Aušros" berniukų gimnazijos modeliuotojai 3 - ųjų veiklos metų proga kovo 5 - 6 d. d. gimnazijos patalpose suruošė skraidančių modelių parodą. Parodoje dalyvavo 10 būrelio narių, kurie išstatė daugiau kaip 30 modelių.

Kovo 9 d. Biržų gimnazijos aviamodeliavimo būrelis surengė aitvarų varžybas, o balandžio 10 d. gimnazijos patalpose atidarytoje modelių parodoje demonstravo 25 modelius. Gegužės 29 d. Biržuose surengtose varžybose rungtyniavo taip pat Kauno "Aušros" ir Pasvalio P. Vileišio gimnazijų modeliuotojai. Buvo surengta ir modelių paroda. Iš Kauno atvažiavo modeliuotojai V. Ožinskis, J. Statkevičius ir A. Speičys. Jie atsivežė 8 modelius. Iš Pasvalio dalyvavo tik vienas modeliuotojas - sklandytojas J. Rauduvė. Startavo tik keturi modeliai. Nugalėjo A. Beresnevičius, antras - V. Ožinskis, trečias - V Astrauskas (Biržų gimnazija).

"Da - Gi" būrelis sezoną pradėjo balandžio 17 d. Tą dieną buvo surengtos VII -osios būrelio varžybos. Dėl nepalankių oro sąlygų jos atidėtos kitam sekmadieniui. Varžybų komisiją sudarė būrelio vadovas A. Pranskėtis, S. Špokevičius ir P. Motiekai-tis. Varžybose buvo leista dalyvauti 8 modelistams, paruošusiems 12 sklandytuvų modelių. Startuojama siūliniu startu. Siūlo ilgis - 100 m. Nesant vėjo, ilgiausiai išsilaikė ore "Kormoranas - 6" - 75 s ir "Sakalas - II" - 65 s. Toliausiai nuskrido " Kormoranas - 6" - 500 m.

Birželio 21 d. LAK patalpose buvo išleista IV - oji kvalifikuotų aviamodeliuotojų laida. Ją lankė 18 jaunuolių, baigė 14 ir diplominius darbus paruošė 10 lankytojų. Kiekvienas modeliuotojas privalėjo sukonstruoti savo modelį, jį nubraižyti projekcijoje ir paaiškinti tai kursų lektoriui V. Biberšteinui. IV - ąją laidą baigė: J. Pauliukevičius, H. Šteinas, G. Tamašauskas, A. Ginsbergas, R. Teizeris, C. Vištokas, K. Nilas, P. Bozems-kis, R. Bagdonavičius ir V. Kamašauskas.

Liepos 9 - 10 d. d. Kauno aerodrome surengtos Lietuvos pirmenybės sklandytuvų ir motoriniais modeliais. Atskirose modelių klasėse nugalėjo: sklandytuvų modeliai -J. Oguzas, antras - J. Čepulis, trečias - J. Pauliukevičius. Motoriniais modeliais nugalėjo D. Ipas, antras - M. Blynas, trečias - A. Speičys.

Liepos mėn. pabaigoje Kaune surengta pimoji Tautinė Olimpiada, kuri buvo vienas iš didžiausių prieškarinio laikotarpio pasaulio lietuvių sportinio judėjimo pasiekimų. (Olimpiadoje varžėsi per du tūkstančius dalyvių, tarp kurių - lietuvių delegacijos iš Anglijos, Brazilijos, JAV, Latvijos ir okupuoto Vilniaus krašto. Programoje buvo 17 sporto šakų, tarp jų - tuo metu taip vadintos - "Tautinės Olimpiados orinio sporto varžybos". Aviatoriai varžėsi aviamodeliavimo, sklandymo ir lėktuvinio sporto šakose. Aviamodeliuotojai rungtyniavo sklandytuvų ir modelių su varikliais klasėje. Registruojant modelius, buvo žiūrima, kad jie atitiktų visus techninius reikalavimus pagal tarptautines FAI normas. Kadangi jos buvo įvestos neseniai, daugumai modeliuotojų skubiai teko liemeninių modelių liemenis storinti, dėl ko nukentėjo skridimo kokybė. Sklandytuvo modeliais nugalėjo P. Motiekaitis, kurio modelis "Sakalas - 1" išsilaikė 3 min. 28 s ir nuskrido 600 m, antras - V. Šakalys - 2 min. 50 s ir 400 m, trečias - A. Pranskėtis - 2 min. 3 s ir nuskristas nuotolis 300 m. Tačiau "Da- Gi" būrelio atstovai turėjo skubėti į Nidos sklandymo mokyklą, į kurią jiems LAK skyrė stipendijas, todėl, nesulaukę paskutinės varžybų dienos, atliko visus startus. Tuo tarpu kauniečiai pasiliko po vieną startą ir, sulaukę palankesnio oro, nustūmė P. Motiekaitį į trečią, o A. Pranskėtį - į penktą vietą. Iš viso buvo atlikti 42 registruoti startai. Varžyboms teisėjavo lakūnas J. Garolis ir modelizmo instruktorius V. Biberšteinas. Galutinė varžybų lentelė:

Eil. Nr.Modeliuotojo vardas, pavardėModelio klasėModelio registr. Nr.Konstrukcijos įvertinimo tšk.Geriausio starto taškaiKiekvieno modelio tšk. sumaSurinktų taškų suma
1.Vytautas Šakalysskland.
skland.
motor.
17
18
19
20,00
19,00
19,25
45,66
51,61
26,63
65,66
70,61
45,88
116,49
2.Viktoras Ožinskisskland.
motor.
3
4
18,50
15,75
68,24
11,67
86,74
27,42
114,16
3.Petras Motiekaitismotor.
skland.
1
2
16,25
14,25
13,86
58,56
30,11
72,81
102,92
4.Anatolijus Speičysskland.
motor.
12
13
14,75
12,25
33,23
16,43
47,98
28,68
76,66
5.Alfonsas Pranskėtisskland.
motor.
7
8
12,50
13,00
36,50
6,81
49,00
19,81
68,81
6.Matas Statkevičiusskland.
skland.
motor.
14
15
16
16,25
17,25
17,25
6,20
-
12,41
22,45
17,25
30,16
52,16
7.Marijus Blynasmotor.
motor.
9
10
13,00
16,75
-
19,42
13,00
36,17
36,17
8.Jurgis Pauliukevičiusskland.
motor.
20
21
16,00
17,50
-
15,66
16,00
33,16
33,16
9.Juozas Oguzasskland.510,75-10,75-
10.Dovydas Ipasmotor.614,755,5920,3420,34
11.Mečys Mančiulevičiusskland.1113.007,3320,3320,33

Rugsėjo 7 d. Panevėžio valstybinėje berniukų gimnazijoje įsteigtas aviamodeliavimo būrelis. Į steigiamąjį susirinkimą atvyko 24 būsimieji modeliuotojai. Išrinkta valdyba - pirmininkas V. Jurskis, vicepirmininkas - M. Zabarauskas ir nariai J. Grinkus, J. Pečkus, A. Žilys.

Rudenį įkuriamas būrelis Kaišiadorių gimnazijoje. Steigiamajame susirinkime dalyvavo LAK lakūnas ir parašiutininkas Viktoras Ašmenskas.

Rudenį Lietuvos modeliuotojai iš Anglijos gavo specialios gumos modelių varikliams. V. Biberšteinas ir V. Šakalys parengė spaudai pirmuosius Lietuvos modeliuotojų sukurtus sklandytuvo ir modelio su gumos varikliu brėžinius. LAK vadovybė A. Pranskėčiui, kaip gabiam savamoksliui modeliuotojui ir "Da-Gi" būrelio pirmininkui, paskyrė 25 Lt mėnesinę stipendiją mokytis Panevėžio Amatų mokykloje. P. Motiekaičiui buvo skirta LAK stipendija mokytis VIII LAK lakūnų grupėje, kur po 49 skridimų su instruktoriumi, lapkričio 18 d., jis išskrido savarankiškai.

Spalio 19 d. LAK surengia penktuosius aviamodeliuotojų kvalifikacinius kursus. Juos lankyti pradėjo dvi merginos ir 57 jaunuoliai. Kursų inspektorius - lakūnas Jonas Dovydaitis.

LAK Jaunimo paruošimo komitetas Anglijoje užsakė keletą pavyzdžių gumos modelių motorams. Be to, LAK iš Amerikos išrašė virš 100 įvairių modelių rinkinių, kurie yra lengvai pastatomi ir duoda gerus rezultatus.

Lapkričio mėnesį V- oji kvalifikuotų LAK modeliuotojų kursų laida baigė klausyti teorines ir praktikos paskaitas. Per praktikos valandas modeliuotojai statėsi modelius pagal neseniai LAK išleistus modelių brėžinius.

Telšių būrelio modeliuotojai per 1938 m. padarė 8 susirinkimus, o per modelių bandymus nuo miestą supančių kalvų pasiekė neblogų rezultatų. Sausį - vasarį gamino aitvarus, o pavasarį A. Česnulevičiaus didelis sklandytuvo modelis SR - 9, paleistas siūliniu startu, išsilaiko ore 120 s, o jo motorinis modelis "Lia- Čo" pasižymėjo stabiliu skridimu. K. Sidabro modelis "Kei - Si - 2" išsilaikė ore 50 s. Vėliau A. Česnulevičiaus modelis "Povas" pasiekia geriausią būrelio rezultatą antvėjyje išsilaikydamas 15 min. Keli geresni modeliai dingo termikuose. Čekoslovakiškas modelis "MLL - 401 -IPRO", sklandė termike apie 20 min. A. Česnulevičiaus hidrosklandytuvas "Naras - 3" virš Telšių ežero išsilaiko ore 92 s. K. Sidabro motorinis modelis "Da - Gi - 4" nuskrenda 150 m, M. Račkausko sklandytuvo modelis "SR - 9", išvilktas į 90 m aukštį, nusklendžia 800 m. Rudenį gimnazijoje buvo suruošta modelių paroda, kurioje demonstruoti 25 modeliai.

"Da - Gi" būrelio 1938 metų geriausi rezultatai: sklandytuvo modelis "Sakalas - 6" rugsėjo 17 d. išsilaikė ore 10 min. ir nuskrido 2,5 km, o modelis su gumos varikliu "Undinė" išsilaikė 48 s ir nuskrido 330 m.

1939 m. sausio 14 d. baigė darbą LAK V - oji kvalifikuotų modeliuotojų laida. Kvalifikuoto modeliuotojo ženklelį ir pažymėjimą gavo 17 jaunuolių, tame tarpe ir pirmoji aviamodeliuotoja, Kauno gimnazijos moksleivė Žemaitytė. Nespėję pagaminti modelių, kursų klausytojai gavo teisę juos pristatyti per dvi savaites.

Norėdamas padėti provincijos būreliams, LAK numato į įvairias vietas pasiųsti savo instruktorių, kuris vietos modeliuotojams ruoš 2-3 dienų kursus ir suteiks daug praktiškų patarimų ir pagalbos.

Aeroklubas sausio mėn. gavo gumos modelių varikliams, kurios kaina už metrą:
1,5 x 2 mm- 5 centai;
3 x 3 - 25 centai;
4 x 4 - 40 centai; 5x5 -50 centai.

Civilinis lakūnas ir modeliuotojas L. Kinaitis baigia gaminti pirmąją seriją lietuviškų benzininių variklių modeliams. Iki šiol varikliai buvo gaunami iš JAV ir kitų šalių.

L AK JAV užsakė celono, japoniško popieriaus, balzos ir kitų dalių, kurias per LAK galės įsigyti tiek Kauno, tiek provincijos modeliuotojai.

Vasario 20 d. LAK patalpose atidaryti VI - ieji kvalifikuotų modeliuotojų kursai, į kuriuos užsirašė virš 40 jaunuolių. Į kursus kolektyviai įstojo didelis būrys oro skautų iš vasario 19 d. įsisteigusios I - osios oro skautų draugovės. Ši draugovė, įsteigimo proga, Kauno IV valstybinėje gimnazijoje surengė modelių parodėlę, kurioje buvo išstatyta apie 40 lėktuvų modelių.

Vasario 28 d. Zarasų prof. K. Būgos valstybinėje gimnazijoje įsteigtas aviamodeliavimo būrelis, kurio pirmininku išrinktas J. Barkauskas.

Kovo 4 - 5 d. d. Pasvalyje lankėsi keliaujantis aviamodeliuotojų instruktorius studentas V. Tamulevičius, kuris būreliui, vadovaujamam H. Jaronio, suteikė teorinę ir praktinę pagalbą.

Kėdainių gimnazijos aviamodeliuotojų būrelis salėje demonstravo savo modelių skridimus.
Keliaujantį aviamodeliavimo instruktorių kviečia Alytaus, Telšių, Kaišiadorių ir Biržų modeliuotojai.

Iš Anglijos LAK gavo gumos siuntą modelių varikliams. Jos išmatavimai:
1 x 1 mm,
1 x 2 mm,
1,5 x 1,5 mm,
1 x 3 mm.
Kaina už metrą 4, 5, 6, ir 7,5 cento.

Balandžio 13-15 dienomis LAK Kaune surengė aviamodeliavimo instruktorių kursus skautams, o Ukmergės gimnazijoje pavasarį įkurtas aviamodeliavimo būrelis.

Gegužės 1 d. LAK patalpose įvyko VI-ųjų kvalifikuotų modeliuotojų kursų baigiamieji egzaminai, kuriuos iki galo lankė 34 jaunuoliai. Pažymėjimus gavo: V. Zelenkevičius, V. Jatulis, J. Šeštakauskas, V. Kuras, V. Motušis, E. Jasiūnas, Z. Rombergas, V. Sinkevičius, G. J. Krikščiūnas, A. Daugirdas, A. Garšenenkovas, H. Baltrušaitis, Julija Šukytė, Monika Šukytė, E. Maleckas, R. Čepas.
Gegužės 11 d. Panevėžio Amatų-technikos mokykloje įsteigtas aviamodeliavimo būrelis, kurio pirmininku išrinktas A. Pranskėtis, vicepirmininku V. Jakubėnas ir sekretoriumi - P. Juška.

Keliaujantis LAK modeliavimo instruktorius V. Tamulevičius įvykdė šių metų planą. Jis aplankė Panevėžio, Pasvalio, Alytaus, Kėdainių ir Biržų būrelius.

Liepos 4 - 8 d. d. Lietuvos aviamodeliuotojai pirmą kartą dalyvavo tarptautinėse varžybose Suomijose, Jamijarvi sklandymo mokykloje, kuriose dar dalyvavo Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos modeliuotojai. Lietuvą atstovavo V. Šakalys, P. Motiekaitis ir V. Statkevičius. Varžybos buvo labai gerai organizuotos. Modeliai buvo suklasifikuoti į septynias klases. Per dieną buvo pravedama mažiausiai dviejų klasių varžybos. Varžybose dalyvavo apie 70 modelių. Vokiečių modeliuotojai startavo vien tik su sklandytuvų modeliais, o švedai - tik su lėktuvų modeliais su gumos varikliais. Benzininiais varikliais modelių daugiausia turėjo suomiai ir keli buvo iš Estijos. Kiekvienas modelis turėjo teisę startuoti tris kartus, išskyrus sklandytuvų modelius, startuojančius rankiniu startu (išvelkant siūlu). Čia galima buvo startuoti 4 kartus.

Lengvųjų sklandytuvų modelių klasėje V. Šakalio modelis, kol dingo teisėjams iš akių, skriejo 7 min. 54 s (per žiūronus buvo matomas apie 11 min.) ir buvo pakilęs į kilometro aukštį. Tai Lietuvai suteikė vienintelį laimėjimą ir rekordą lengvųjų sklandytuvų modelių klasėje.

Lietuviai pirmą kartą pamatė propelerius, kurie išsisukus gumai, susiglausdavo. Šiaip lėktuvų modeliai su gumos varikliais, pagaminti iš balzos, į viršų kilo beveik vertikaliai ir pasiekdavo 80 - 100 m aukštį. Modeliai benzininiais varikliais nepasižymėjo niekuo ypatingu. Kilo visi blogai, išskyrus gal porą modelių. Dažniausiai startas baigdavosi avarija. Geriausias skridimas - 2 min. 42,4 s. Rungtynių dalyviai ir svečiai stebėjosi lietuvių modelių gracingumu ir tobula aerodinamine forma. Visi kiti modeliai pasižymėjo šabloniškumu: didelėmis sparnų V formomis ir kylinėmis plokštumomis, kurių būdavo net ant sparnų galų. Liepos 8 d. įvyko varžybų uždarymas. Visi svetimtaučiai, dalyvavę varžybose, dovanų gavo suomiškus durklus, o nugalėtojai - taures. Už rekordus buvo įteiktos garbės dovanos.
1939 m. respublikos tautinėse aviamodeliavimo rungtynėse dalyvavo V. Paleckis, M. Šakalys, A. Buknys, S. Bubulis, J. Šeštakauskas, J. Pauliukevičius, P. Kravecas, A. Pranskėtis, V. Ožinskis. Sklandytuvų modeliais nugalėjo V. Ožinskis - 1 min. 51 s, antras - J. Šeštakauskas - 42 s, trečias - A. Buknys 41 s. Modelių su gumos varikliais: I -as - J. Šeštakauskas - 26,8 s, II - as - S. Bubulis - 25,9 s, III - as - V. Paleckis - 18,8 s.

Rugpjūčio 13 - 19 d. d. Kaune įvyko Baltijos šalių aviacijos sporto varžybos, ku-riose dalyvavo Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos lakūnai, sklandytojai ir modeliuotojai. Lietuvos komandoje startavo V. Šakalys, V. Ožinskis, P. Motiekaitis, V. Tamulevičius, J. Statkevičius ir J. Pauliukevičius. Visi sportininkai turėjo teisę skraidinti tris skirtingų klasių modelius: sklandytuvų, su benzininiu ir su gumos varikliu, tačiau visus tris modelius turėjo tik V. Šakalys ir P. Motiekaitis. V. Ožinskis startavo su sklandytuvu ir motoriniu (gumos variklis), V. Tamulevičius - su benzininiu, M. Statkevičius su sklandytuvu ir motoriniu (gumos variklis), J. Pauliukevičius - neturėjo jokio modelio. Komandos vadovas - modeliavimo vyr. instruktorius V. Biberšteinas. Modelių startai prasidėjo rugpjūčio 16 d., o baigėsi 19 d. - paskutinę Baltijos varžybų dieną. Atskirose modelių klasėse varžybų dalyviai užėmė sekančias vietas:

Modeliai su benzininiais varikliais
1. K. Tiitus (Estija) -1611,0 tšk.
2. V. Šakalys (Lietuva) - 1430,0 tšk.
3. A. Ellila (Suomija) - 943,0 tšk.
4. U. Kopvillen (Estija) - 139,8 tšk.
5. P. Motiekaitis (Lietuva) - 127,2 tšk.
6. O. Kajan (Suomija) - 115,5 tšk.
7. V. Linnamagi (Estija) - 46,6 tšk.
8. V. Tamulevičius (Lietuva) - 31,0 tšk.

Modeliai su gumos varikliais
1. A. Ellila (Suomija) - 687,2 tšk.
2. K. Kivinen (Suomija) - 252,2 tšk.
3. I. Berzinš (Latvija) - 147,0 tšk.
4. P. Anzons (Latvija) - 131,2 tšk.
5. K. Kukkonen (Suomija) - 104,6 tšk.
6. V. Šakalys (Lietuva) - 91,5 tšk.
7. A. Saule (Latvija) - 80,2 tšk.
8. V. Ožinskis (Lietuva) - 58,7 tšk.
9. K. Tiitus (Estija)-58,3 tšk.
10. R. Hendrikson (Estija) - 46,1 tšk.
11. V. Statkevičius (Lietuva) - 41,8 tšk.
12. P. Motiekaitis (Lietuva) - 32,0 tšk.

Sklandytuvų modeliai
1. U. Kopvillen (Suomija) - 250,0 tšk.
2. V. Šakalys (Lietuva) - 236,1 tšk.
3. R. Hendrikson (Estija) - 175,0 tšk.
4. K. Kivinen (Suomija) - 171,0 tšk.
5. V. Ožinskis (Lietuva) - 153,3 tšk.
6. E. Helme (Estija) - 151,7 tšk.
7. A. Andevei (Estija) - 142,9 tšk.
8. Alopalus (Suomija)- 138,5 tšk.
9. K. Kukkonen (Suomija) - 137,5 tšk.
10. P. Motiekaitis (Lietuva) 133,2 tšk.
11. I. Berzinš (Latvija) - 117,6 tšk.
12. R. Laakso (Suomija) - 113,0 tšk.


Susumavus atskirose klasėse pasiektus rezultatus, buvo sudarytas dvylikos geriausiųjų modeliuotojų sąrašas:
1. V. Šakalys - 1757,6 tšk.
2. K. Tiitus -1669,7 tšk.
3. A. Ellila - 1630,2 tšk.
4. K. Kivinen - 423,2 tšk.
5. U. Kopvillen-389,8 tšk.
6. P. Motiekaitis - 292,4 tšk.
7. I. Berzinš - 264,6 tšk.
8. K. Kukkonen - 242,1 tšk.
9. R.Hendrikson - 221,1 tšk.
10. V. Ožinskis - 212,0 tšk.
11. E. Helmė -151,7 tšk.
12. A. Andevei - 142,9 tšk.


Komandinė įskaita
1. Estija - 69 tšk.
2. Suomija - 67 tšk.
3. Lietuva - 61 tšk.
4. Latvija - 27 tšk.


Vyriausioji teisėjų komisija skyrė šias dovanas:
1. Už didžiausią taškų skaičių visose modelių klasėse Akc. B - vės "Metalas" dovaną-Estijos Aero Klubui.
2. Benzin. modelių varžybų 1 vietos laimėtojui Tiitus - Lietuvos Auto Klubo dovaną.
3. Benzin. modelių varžybų II vietos laimėtojui Šakaliui - ats. av. mjr. Stašaičio dovaną.
4. Benzin. modelių varžybų III vietos laimėtojui Ellila Lietuvos Aero Klubo dovaną.
5. Už geriausią atstumą- 8000 m - ats. av. kpt. Martinkaus dovaną- Tiitus.
6. Už geriausią laiką - 13 min. 31 sek. Lietuvos Aero Klubo dovaną - Tiitus.
7. Gumos varikl. modelių varžybų I vietos laimėtojui Ellila - Kūno Kultūros Rūmų dovaną
8. Gumos varikl. modelių varžybų II vietos laimėtojui Kivinen - ats. av. kpt. Stanaičio dovaną.
9. Gumos varikl. modelių varžybų III vietos laimėtojui Berzinš - Lietuvos Aero Klubo dovaną.
10. Už geriausią atstumą - 1600 m. Lietuvos Aero Klubo dovaną Ellila.
11. Už geriausią laiką - 10 min. 27,2 sek. - Lietuvos Aero Klubo dovaną - Ellila.
12. Sklandytuvų modelių varžybų I vietos laimėtojui Kopvillen - Lietuvos Skautų Brolijos dovaną.
13. Sklandytuvų modelių varžybų II vietos laimėtojui Šakaliui inž. Z. Rimšos ir Ko dovaną.
14. Sklandytuvų modelių varžybų III vietos laimėtojui Hendrikson - Lietuvos Aero Klubo dovaną.
15. Už geriausią atstumą- 850 m - inž. P. Hiksos dovaną - Šakaliui.
16. Už geriausią laiką- 3 min. 48 sek. - Lietuvos Aero Klubo dovaną- Kopvillen.
17. Geriausiam Lietuvos modelistui V. Šakaliui - Estijos Aero Klubo dovaną.


Baltijos aviacijos sporto varžybas užbaigiant, rugpjūčio 20 d. Kaune įvyko tarptautinė aviacijos diena, kurioje su lėktuvais atsilankė didelės Vokietijos ir Lenkijos sporto lakūnų ekipos.
P. Motiekaitis šioms varžyboms buvo paruošęs tris modelius: sklandytuvą "LY -MANAITAI", lėktuvo modelį su gumos varikliu "LY - GIRĖNAS" ir su benzininiu varikliu "LY- LAK 7".
Su savo modeliais P. Motiekaitis pasirodė žemiau savo galimybių. Dėl per didelio įkrovimo į sparnus "LY -MANAITAI" niekaip "nekabino" termikų, sutrūkinėjusi guma nepajėgė iškelti "LY - GIRĖNĄ", o dėl blogo benzininio variklio darbo "LY -LAK 7" blogai kilo, variklis nedirbo pilnais sūkiais, o galų gale modelis užsikabino už radijo stiebų atatampų ir sudužo.

Rudenį aviamodeliavimo būrelis įkuriamas Jurbarke. Prasidėjo VII - ieji aviamodeliuotojų kvalifikaciniai kursai, kuriuos lanko apie 40 jaunuolių.

Aktyviai dirba Panevėžio berniukų gimnazijos ir Amatų - technikos mokyklos modeliuotojai. Gimnazijos būrelio valdybą sudaro E. Palšaitis, B. Pralinskas, Z. Abramavičius, Urbonas ir Gediminskas. Amatų - technikos mokyklos būreliui sėkmingai vadovauja A. Pranskėtis. Aktyvesnieji būrelio nariai - K. Juozaitis, S. Žiburys, V. Jakubėnas.

VII - ąją kvalifikuotų modeliuotojų laidą sėkmingai baigė: M. Bylius, H. Birmanas, A. Čaplikas, V. Gecevičius, S. Grigiškaitė, P. Kravecas, V. Mykolaitis, N. Nausėda, M. Šakalys, V. Šidlauskas, A. Šuravinas ir S. Bubulis.

Metų pabaigoje žinomas aviamodeliuotojas V. Biberšteinas išbandė pirmąjį lietuvišką benzininį variklį modeliams. Su propeleriu ir rėmu jis sveria tik 75 gr. Jo darbinis tūris - 1,25 cm3, galingumas - 0,5 AJ, 13000 aps./ min.

1939 m.. neoficialūs tolio ir išsilaikymo rekordai buvo pasiekti liepos 17 d. A. Prans-kėčio sklandytuvo modelis "Aras - 8" išsilaikė ore 11 min. 30 s ir nuskrido virš 3 km.

1940 m.. sausio 10 d. "Aušros" gimnazijoje įvyko trečiasis šiais metais būrelio susi-rinkimas, kuriame buvo numatytos priemonės pažymėti būrelio penkmetį. Būrelio valdybą sudaro: pirmininkas - J. Statkevičius, V. Vaitkus - vicepirmininkas, D. Dulaitis -reikalų valdytojas ir V. Paleckis - sekretorius.

1940 m. vasario 10 - 11 d. d. LAK instruktorius V. Tamulevičius lankėsi Ukmergė-je, kur suteikė teorinę ir praktinę pagalbą Mokytojų Seminarijos mokinių aviamodeliavimo būreliui.

Vasario 26 d. LAK patalpose pradėjo veikti VIII -ieji kvalifikuotų modeliuotojų kursai.

Kovo 17 d. keliaujantis instruktorius V. Šakalys buvo nuvykęs į Kaišiadoris, kur dėstė trumpą aviamodeliavimo kursą vietos jaunimui.
Balandžio 6 - 7 d. d. Šiauliuose buvo surengti dideli kursai aviamodeliuotojams, kuriuose paskaitas skaitė lakūnas kpt. Heidrikis ir kvalifikuoti modeliuotojai V. Šakalys ir V. Biberšteinas. V. Šakalys pademonstravo benzininį modelio variklį, o V. Biberšteinas - kambarinį modelį su gumos varikliu. Be to, buvo suorganizuota aviamode-lių paroda, kurioje demonstruota virš 40 modelių.
Gegužės 25 d. "Aušros" būrelio nariai surengė varžybas, kuriose dalyvavo 19 modeliuotojų su 43 modeliais (kambariniai, sklandytuvai ir motoriniai modeliai). Modeliais su gumos varikliais nugalėjo A. Augūnas (45 s), tik dviem sekundėm aplenkęs Čiuplinską. Sklandytuvais nugalėjo V.Vaitkus - 56,3 s, antras - Čiuplinskas (46 s), trečias - V. Kuras (39,4 s). Kambariniais modeliais nugalėjo A. Šidlauskas - 20,3 s, toliau - Jaksonas ir D. Dulaitis.

Gegužės 26 d. Panevėžio gimnazijos ir Amatų - technikos mokyklos surengė avia-modeliavimo varžybas. Teisėjavo aviacijos leitenantas Masiulis, sklandytojas Saulius ir mokytojas Petniūnas. Geriausiai skrido Amatų mokyklos modeliuotojo K. Juozaičio modelis, išsilaikęs 3 min. 17 s. Antrą vietą užėmė Oro Skautų draugovės modeliuotojas B. Pralinskas, trečią - gimnazijos modeliuotojas E. Palšaitis. Kiek vėliau, birželio 12 d., K. Juozaičio modelis, išvilktas siūliniu startu, dingo iš akių kelių šimtų metrų aukštyje, išsilaikydamas 11 min. matomo skridimo. Po kelių dienų buvo rastas už 10 km nuo starto vietos.

Birželio 2 d. Šiauliuose pasibaigė kelias dienas trukę kursai aviamodeliuotojams. Kursus lankė Mokytojų Seminarijos ir Valdžios gimnazijų moksleiviai. Kursais daug rūpinosi ir egzaminavo inž. Rimša, vyr. instr. Biberšteinas ir instr. V. Šakalys. Po egzaminų paaiškėjo, kad 63 šių kursų dalyviai įgijo modeliuotojo bei modeliavimo instruktoriaus kvalifikaciją. Geriausiai egzaminus išlaikė Petrauskaitė. Petravičiūtė, Masalskis ir Dirsė - modeliavimo instruktoriaus vardui gauti, o Jakutis, Zislė, Talutis ir Babičas - modeliuotojo vardui gauti. Visi kursų lankytojai buvo paskraidinti lėktuvu.

Rugsėjo 14 - 15 d. d. LAK suruošė pirmąsias LTSR modeliuotojų varžybas, kuriose dalyvavo 38 modeliuotojai su 63 modeliais. Teisėjavo J. Statkevičius, V. Ožinskis ir J. Čepulis. Sklandytuvų modeliais nugalėjo M. Šakalys - 3 min. 22,2 s, 2. K. Kiaunė - 2 min. 18 s, 3. S. Bubulis - 1 min. 27,5 s, 4. V. Kuras - 1 min. 26,9 s, 5. B. Pralinskas - 1 min. 24,6 s. Modeliais su gumos varikliais nugalėjo Z. Rombergas - 36,2 s, antras - A. Bernotas - 35 s, trečias - S. Bubulis - 28 s, ketvirtas - M. Šakalys - 27,2 s. Benzininiais modeliais nugalėjo V Paleckis - 3 min. 24 s.

Rugsėjo 26 d. įkuriamas aviamodeliavimo būrelis Kauno II - oje valstybinėje gimnazijoje. Pirmininkas - V. Vaitkus, vicepirmininkas - A. Dargytė, sekretorius - A. Augūnas, reikalų vedėjas - D. Dulaitis.

Spalio 16 d. įkuriamas av. būrelis Šiaulių Valstybinėje Amatų mokykloje, o spalio 19 d. - Kauno IV - oje vid. mokykloje.
Valdybą sudarė - R. Bičiūnas, A. Žeimytė, R. Čepas ir E. Saulevičius.

Spalio 20 d. Kauno II - ojoje gimnazijoje surengtos varžybos kambariniais modeliais ir jų paroda. Jose nugalėjo A. Augūnas, kurio modelis išsilaikė ore 42,2 s, antrą vietą užėmė A. Bernotas - 35,8 s ir trečią - D. Dulaitis - 33 s. Mergaičių grupėje varžėsi dvi modeliuotojos. Nugalėjo A. Dargytė - 26,4 s.
Iš viso dalyvavo 19 modeliuotojų.

Spalio 25 d. įkurti modeliavimo būreliai Kauno VIII -ojoje ir IX - ojoje vidurinėse mokyklose. VIII - osios vid. mokyklos valdybą sudaro Petkevičius, Račiukaitytė, Astašaitis, Bubulis ir Mikulėnas, o IX - osios - sklandytojas Čepulis, Birmanas ir Nausėdaitė.

Lapkričio 11 d. atidaryti Aeroklubo surengti aviamodeliavimo kursai Kauno moksleiviams, kurie vyko I - oje vid. mokykloje. Į kursus užsirašė virš 250 klausytojų, Paskaitas skaitė V. Biberšteinas, P. Motiekaitis ir V. Starkevičius.

Lapkričio 17 d. Kauno I - ojoje vid. mokykloje įvyko kambarinių modelių varžybos, kuriose dalyvavo kelių Kauno vid. mokyklų moksleiviai. Varžybas pravedė būrelio pirmininkas A. Speičys. Nugalėtoju tapo Brazaitis - 33,8 s, antras - A. Jonynas - 24 s, trečias - J. Staškevičius - 17 s.

Spalio - gruodžio mėn. aviamodeliavimo būreliai įsteigti Švėkšnos, Rokiškio, Šventosios, Vilniaus I - ojoje, Kėdainių, Biržų, Telšių vidurinėse, Telšių ir Šiaulių amatų Kauno IV-ojoje, Joniškio, Anykščių nepilnoje vidurinėje, mokyklose ir Trakų mokytoju, seminarijoje.
Gruodžio 2 d. Kauno IV-joje vid. mokykloje surengtos kambarinių modelių varvinis. Nugalėjo M. Bylius (37,8 s), antras - R. Bičiūnas (36,4 s) ir trečias-V. Mykolaitis (26,6s).

Gruodžio 8 d. Kaune, Kūno kultūros rūmuose, surengtos respublikinės varžybos kambariniais modeliais. Varžybose dalyvavo 37 modeliuotojai su 48 modeliais, tame tarpe 4 modeliuotojai iš Vilniaus ir 1 iš Ukmergės. Vietomis pasiskirstė:
1. A. Augūnas - 1 min. 28,7 s
2. S. Bubulis - 1 min. 20,6 s
3. D. Dulaitis - 1 min. 20 s
4. V. Mykolaitis - 1 min. 0,4 s 5. M. Bilius -51,8 s
Mokyklų tarpe geriausiai pasirodė Kauno II - osios vid. mokyklos modeliuotojai. aržybas pravedė instruktoriai V. Šakalys ir V Ožinskis. Parodomojo skridimo metu vyriausiojo modeliavimo instruktoriaus V. Biberšteino kambarinis modelis pasiekė naują išsilaikymo salėje rekordą - 2 min. 11,2 s. Jis pademonstravo "oro traukinį" - motorinis modelis paskui save vilko sklandytuvo modelį ir orginalų kopėją - helikopterį.

1941 m. sausio 25 d. Kauno VII vid. m - oje įsikūrė aviacijos būrelis, propaguojantis aviamodeliavimą. Ukmergėje pasibaigė aviamodeliuotojų kursai, kuriuos lankė 70 jaunuolių, tame tarpe 6 mergaitės.

Kauno aviamodeliuotojų trečiųjų kursų vadovu, vietoje atsisakiusio P. Motiekaičio, skiriamas instruktorius V. Ožinskis.
Įkurti aviamodeliavimo būreliai Alytaus ir Marijampolės (būrelio pirmininkas -Merkevičius) I - osiose vid. mokyklose.

Sausio 26 d. Kauno II - osios vid. m - klos aviamodeliuotojai surengė modelių rung-tynes prie Vičiūnų kaimo šlaito. Termometras rodė minus 22 laipsnius. Nugalėjo Juodžbalis 1 min. 28 s, antras - Šaliamoras - 57 s, trečias - Charžauskas ir ketvirtas - Augūnas.

Įsteigtas aviamodeliavimo būrelis Panevėžio II - ojoje vid. mokykloje, kurio valdybą sudaro: pirmininkas - B. Pralinskas, pavaduotojas - V. Kasperavičius ir sekretorius K. Marcijauskas.

Vasario 1 d. Panevėžio m. I Amatų mokykloje prasidėjo aviamodeliavimo kursai, kuriuose dėsto Aeroklubo instruktorius P. Motiekaitis ir kuriuos lanko daugiau nei 120 asmenų, iš jų- 30 mergaičių.

Sausio 25, 26 ir vasario 1, 2 d. d. Joniškio vid. m - kloje vyko aviamodeliavimo kursai, kuriuos pravedė kaunietis instruktorius R. Bičiūnas. Dalyvavo apie 40 moksleivių.

Vasario 8, 9 d. d. įvyko baigiamieji aviamodeliavimo egzaminai Ukmergėje. Egzaminų komisiją sudarė instruktoriai V. Ožinskis, M. Statkevičius ir lakūnas G. Miliūnas 51 moksleiviui suteiktas modeliuotojo vardas, iš kurių 31 - iš Amatų mokyklos, o likusieji - iš vidurinės m - klos ir Mokytojų seminarijos, jų tarpe dvi mergaitės.

Vasario 9 d. III kategorijos modeliavimo instruktoriaus vardui gauti egzaminus išlaikė sklandytojas Leonas Jonušis, vienas iš senesnių mūsų modeliuotojų. Jis nuolat dirbs Ukmergėje, kur vadovaus trijų būrelių darbui.

Vasario 22 d. baigti kursai Biržų modeliuotojams. Egzaminus pravedė instruktorius V. Šakalys, V. Ožinskis ir mokinys P. Andrejauskas. Modeliuotojo vardas suteiktas 28 jaunuoliams.

Kaune baigti dar pernai pradėti aviamodeliavimo kursai. Šių kursų egzaminai bus pranešti kovo mėn. pradžioje. Instruktoriaus J. Starkevičiaus grupę baigė ir egzaminus išlaikė 36 modeliuotojai, V. Biberšteino - 13 ir V Ožinskio - 14. Baigusiųjų tarpe - 11 mergaičių.

Kauno II-osios vid. m - klos būrelyje vasario 12 d. išrinkta nauja valdyba: pirmininkas - V. Kuras, vicepirmininkas V. Dargytė, sekretorius - A. Čiuplinskas, iždininkas - A. Dargytė.
Užsiėmimams vadovauja instruktorius J. Statkevičius.

Kovo mėn. įsteigtas aviamodeliavimo būrelis Kauno XI Šoleim - Aleicheno vid. mokykloje. Pirmininkas - Š. Lacas, sekretorius I. Veleris, iždininkas - S. Kiršnerytė.
Būrelio praktiniams darbams vadovauja instruktorius V. Ožinskis.

Kovo 9 d. įvyko Utenos vidurinės mokyklos pirmosios kambarinių modelių varžybos. Pirmą vietą laimėjo D. Pranskevičius, antras - J. Sukarevičius ir trečias - J. Jurkštas.

Kovo 9 d. Kauno IV - osios vid. mokyklos salėje surengtos būrelio II - osios kambarinių modelių varžybos, kuriose dalyvavo 11 modeliuotojų su 12 modelių. Pirmą vietą laimėjo V. Franckevičius - 53,5 s, antras - V. Mykolaitis - 40 s, trečias - M. Bylius -37 s. Varžybas pravedė būrelio pirmininkas R. Bičiūnas, Ūsaitė ir V. Mykolaitis.

Vilniuje veikia 14 būrelių su 900 narių. Jiems vadovauja Vilniaus Valstybinis Technikumas, kurio iniciatyva paruošta 20 instruktorių. Kovo 9 - 10 d. d. miesto ir apskrities aviamodeliavimo laboratorija pasipildė 5 naujais modeliavimo instruktoriais. Egzaminų komisija: V. Šakalys, V. Tamulevičius ir V. Ožinskis suteikė II - os kategorijos instruktoriaus vardus J. Slavickiui, A. Dauniui ir L. Vaseršprungui, III - os - I. Golfridui ir E. Šeukeriui.

Kovo 15 d. Kauno II - osios vid mokyklos salėje įvyko II - osios būrelio varžybos kambariniais modeliais. Nugalėjo D. Dulaitis - 1 min. 8,7 s ir A. Čiuplinskas - 1 min. 6,3 s. Kitų laikas neviršijo minutės. Be to, D. Dulaitis demonstravo kambarinį autožyro modelį su dviem laisvai nešančiais rotoriais. Bandymo metu jis išsilaikė ore apie 30 s.

Kaune įvykusiose miesto II - osiose kambarinių modelių varžybose dalyvavo 83 modeliuotojai. Be Kauno, jose dalyvavo Vilniaus ir Ukmergės modeliuotojai (kaip žiūrovai). Didžiojoje RFSK salėje geriausiai skraidė P. Kravecas - 2 min. 24 s, antras - K. Juodžbalis - 2 min. 8,7 s ir trečias - A. Vaivada - 2 min. 5,8 s. Komandomis nugalėjo Kauno pionierių rūmų modeliuotojai, antri - valstybinio technikumo ir treti - II - osios vid. mokyklos modeliuotojai.

Balandžio 20 d. Telšių Amatų mokykloje surengta aviamodelių paroda, kurioje demonstruotas L. Kuodžio su 3 m ilgio sparnais sklandymo modelis.
O neužilgo prasidėjo karas ...


Šaltinis: "Aviamodelių sportas Lietuvoje 1935-2000 m." , S. Lukšys

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis