DFW C. V
1911 metais Leipzig-Lindenthal gyvenvietėje įkurtoje aviacijos gamykloje Deutsche Flugzeug-Werke buvo pradėti gaminti austrų konstruktoriaus Igo Etrich monoplanai Taube (Karvelis). Vėliau pradėti gaminti gamyklos raidėmis žymimi DFW. Bl, Bll, CIII, CIV, D.F.W. lėktuvai buvo populiarūs ir vienu jų 1914 metais vokiečių lakūnas M. Schweller su keleiviu atliko 1 000 kilometrų nuotolio rekordinį skridimą — be nutūpimo nuskrido iš Berlyno iki Turkijos—Bulgarijos sienos.

Ypač gero įvertinimo susilaukė konstruktoriaus H. Oelerich 1916 metais sukurtas DFW C. V Tai buvo vienas geriausių per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių— austrų—vengrų naudotas mokomasis-žvalgybinis lėktuvas. Jį pagal licencijas statė ir kitos aviacijos gamyklos. O iki 1918 metų lapkričio mėnesio Vokietijoje buvo pagaminta per 1 000 vienetų šio tipo lėktuvų. DFW C. V buvo naudojami visuose karo frontuose. O tarpukario metais jais skraidė Italijos, Lenkijos, Turkijos, Vengrijos ir kitų šalių karo lakūnai.

DFW C. V — tipiškas Pirmojo pasaulinio karo dvivietis, dvisparnis lėktuvas. Konstrukcija medinė. Liemuo, sparnai bei uodegos plokštumos dengti beržine klijuote ir nitrolaku impregnuota drobe. Klasikinė dviejų ratų važiuoklė su amortizuojančiu uodegos ramsčiu. Lėktuvuose naudoti skysčiu aušinami 185— 220 AJ galingumo, vienoje eilėje išdėstytų šešių cilindrų varikliai Mercedes Benz C III arba D IV. Ginkluotę sudarė du 7,62 mm kulkosvaidžiai Spandau arba Parabellum. Vienas jų sinchronizuotas, stacionarus, skirtas pilotui šaudyti į priekį, o kitas judantis ant laikiklio žvalgo kabinoje. Lėktuvu DFW C. V buvo galima nešti 100 kilogramų bombų krūvį.

Lietuvos Karo aviacijoje buvo du DFW C. V tipo lėktuvai. Jie kartu su kita karine technika 1919 metų lapkričio 23 dieną ties Radviliškiu buvo paimti iš bermontininkų kaip karo grobis. Vienas jų 1921 metų kovo 21 dieną patyrė avariją. Skrendant lakūnui Antanui Gaveliui nuo propelerio atitrūkęs gaubtas pažeidė vieną jo mentę ir tada dėl didelės vibracijos pilotui teko leistis priverstinai, išjungus variklį. Leisdamasis į daržą lėktuvas kapotavo ir po avarijos buvo nurašytas. 1922 metais buvo įsigyta daugiau šio tipo lėktuvų.

Techniniai lėktuvo duomenys

Sparnų ilgis13,29 m
Liemens ilgis7,87 m
Aukštis3,25 m
Sparnų plotas32,00 m²
Tuščio lėktuvo masė965 kg
Pilno lėktuvo masė1430 kg
Didžiausias skridimo greitis155 km/val.
Kelionės greitis140 km/val.
Tūpimo greitis65 km/val.
Aukščio lubos5400 m
Skridimo nuotolis600 km.

Teksto šaltinis: Lietuvos Sparnai 1993 Nr.3
Spalvotos projekcijos autorius: Nerijus Treinys
Parengė: Julius Jurgelėnas 2010 03

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis