Švezigas Adolfas?-?


Adolfas ŠVEZIGAS, Vokietijos kariuomenės karininkas.

1919 07 10 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalį. Karo aviacijos m-loje dėstė radijo telegrafavimą, lėktuvų medžiaginę dalį, aviacijos taktiką ir šaudymą.

1919 09 22 - 11 15 m-los mokslo vedėjas.

1919 11 15 iš kariuomenės atleistas.
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis