Veinšeinkas AlbertasVokiečių karo lakūnas tarnavęs Lietuvos Karo Aviacijoje


Albertas VAINŠEINKAS 1919 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalį. Karo aviacijos mokykloje dėstė kursą apie variklius.

1919 05 28 paskirtas į aviacijos kovos būrį Utenoje, dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 11 15 iš kariuomenės atleistas.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis