Rudolfas Frendepolis


Vokiečių karo lakūnas tarnavęs Lietuvos Karo Aviacijoje


Iš Karo Aviacijos pasitraukė prieš H. Rotterio pabėgimą.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis