Otto Rahnas

Karo lakūnas, aviacijos vyr.leitenantas


1897-?


Otto Rahn gimė 1897 01 31 Ragainėje, Rytprūsiuose.

1912 baigė Silio vid. m-lą, 1914 - Portensterio puskarininkų m-lą Rytprūsiuose.
Atvykus į Lietuvą 1920 02 25 priimtas į Lietuvos kariuomenę, 04 16 paskirtas karininku į Karo aviacijos dalį.

1920 04 07 suteiktas inžinerijos vyr. leitenanto laipsnis.

Nuo 1920 07 01 mokomosios eskadrilės instruktorius.

1920 09 21 aviakatastrofoje susižeidė.

1920 11 01 paskirtas karo lakūnu į oro eskadrilę. Karo aviacijoje atiko 159 skrydžius, ore išbuvo 15 val. 44 min., 2 kartus skrido į lenkų frontą.

1921 04 08 iš kariuomenės paleistas.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis