Karo aviacijos mokyklos ženklas
1919 m. gruodžio 16 d. Karo aviacijos mokykla išleido pirmąją ir paskutinę laidą (Karo mokyklos II laida), kurią baigė 34 lakūnai. Kaip ir kiekviena karo mokykla, taip ir ši turėjo baigimą liudijantį ženklą. Ženklo autorius laikomas Karo aviacijos mokyklos absolventas ltn. Vytautas Rauba, kuris taip pat yra pirmųjų lietuviškų Karo aviacijos lėktuvų ženklų autorius. 1923 m.kovo 28 d. Įsakymu Kariuomenei Nr. 54 2§ nustatomas šio ženklo aprašymas ir nešiojimo taisyklės.

Apie šį ženklą yra daugiau "juodų dėmių", nei tikslių faktų. Yra žinoma, jog eskizą sukūrė ltn. V. Rauba, kuris žuvo aviakatastrofoje 1920 gegužės 12 d. treniruodamasis Kauno Aleksoto aerodrome. Pasak Algimanto Astiko ženklai užsakyti ir pagaminti Vokietijoje, tačiau nėra tikslia žinoma, kurioje gamykloje, galima tik spėti, jog tai buvo Berlyne įsikūrusi E. Finke dirbtuvės, kuriose buvo gaminti ir kiti lietuviški ženklai. Nėra žinoma nei tiksli data, kada ženklai užsakyti, nei kada jie pasiekė Lietuvą ir buvo įteikti Karo aviacijos mokyklos absolventams. Ženklas oficialiai įteisintas tik 1923 m. kovo mėn. įvedus naująją uniformą, praėjus trims metams nuo mokyklos baigimo. Remiantis ankstyvosiomis Karo aviacijos nuotraukomis, galima teigti, jog ženklas pasirodė prieš pat įvedant 1923 m. modelio uniformą.

Dar viena mįslė susijusi su šiuo ženklu yra jo tiražas. Pagal Kariuomenės Įsakymą, šį ženklą turėjo teisę segėti mokyklą baigusieji leitenanto laipsniu ir puskarininkiai, kurie dalyse buvo pakelti į leitenantus. Tokių buvo 33. Nė vienas aviacijos mokyklos viršininkas neištarnavo šiose pareigose ilgiau nei 6 mėn, todėl tokio ženklo jie neturėjo teisės segėti. Mokyklos instruktorius joje ištarnavęs ilgiau nei 6 mėn. buvo vienintelis kpt. Pranas Hiksa. E. Jasiūnas savo straipsnyje "Karo aviacijos ženklai" mini, jog nevisi absolventai užsisakė šį ženklą. Galima daryti išvadas, jog ženklo tiražas yra apie 30 vienetų.Karo aviacijos mokyklos absolventas kpt. Vsevolodas Šenbergas segi mokyklos baigimo ženklą.

ŽENKLO APRAŠYMAS:
5,2x5,5 cm, oksiduotas sidabras, mėlynas, baltas ir juodas emalis.

AVERSE ženklelis trijų aukštų. 1-asis - ąžuolo lapų vainikas, kurio viduryje iškilus gaublio pusrutulis (skersmuo 3,4 cm) su mėlynais vandenynais, baltais žemynais ir juoda tinklaine. Vainiko apačioje raidės „K.Av.M." (Karo Aviacijos Mokykla). 2-asis aukštas - du sukryžiuoti kardai. Aukščiau kryžmos skersi uždėti sparnai, ant kurių šonuose yra dar du atskiri statmeni sparnai. 3-ias - Vytis, pritvirtintas skersinių sparnų viduryje. Ženklelis labai išgaubtas.
Abi poros sparnu išeina iš vidurio: vieni išskėsti į šonus, išsikiša per 1 cm abiejose ąžuolo vainiko pusėse, kiti - suglausti žemyn, savo viršūnėmis ir galais susilieja su ąžuolo vainiku, palikdami savo tarpe ant apatinės vainiko dalies vietą raidėms „K. Av. M." Kardai, rankenomis į žemę, susikryžiuoti virš raidžių „K. Av. M.", trupučiuką išsikiša savo viršūnėmis virš ąžuolo vainiko, suglaustųjų ir išskėstųjų sparnų susidūrime. Vytis - ženklo vidury. Raidės „K. Av. M." blizgančios.
REVERSE matyti atvirkščias pirmo aukšto averso vaizdas. Gaublio dugnas uždengtas lygia apskrita plokštele. Vainiko šonuose yra po vieną skylutę, galuose - po dvi, o pro jas pervertos ir užlenktos vario adatėlės, prilaikančios antrąjį aukštą.
PRIESAGAS - dvi veržlelės iš žalvario: 1,8 ir 1,6 cm skersmens, su trumpu tilteliu (nesiekia krašto ir skylutės); reverse matyti tiltelio įdubimai. Sraigteliai pritvirtinti ženklelio šonuose, prie gaublio dugno. Reverso pusėje - ženklo Nr.
Pastaba. Kitomis žiniomis, ženklelio plotis 6,2 cm. Skirtingas plotis galėjo būti dėl ženklelio išgaubtumo.
Aviacijos mokyklos mokinių ir instruktorių susitikimas mokyklos baigimo 15-ųjų metinių proga Aviacijos karininkų ramovėje 1934m. gruodžio 16d.


ŽENKLO NEŠIOJIMO TAISYKLĖS:


1) Karo Aviacijos Mokyklos ženklą turi teisę nešioti:
a) visi Karo Aviacijos Mokyklą baigę mokiniai, išleisti karininkais, arba vėliau pakelti į karininko laipsnį dalyje.
b) Karo Aviacijos Mokyklos Viršininkas ir instruktoriai, dirbę mokykloje ne mažiau kaip pusės metų.
2) Ženklas nešiojamas kairėje pusėje, viršutinės munduro kišenės viduryje, aukščiau kitų valstybių karo mokyklų ir civilių įstaigų ženklų.
3) Ženklai numeruoti ir suregistruoti tam tikroje Karo Aviacijos Mokyklos knygoje. Krautuvėse jie neparduodami ir išduodami turintiems teisę nešioti su tam tikrais pažymėjimais, kuriose nurodoma ženklo numeris, asmens vardas, pavardė ir t. t.
4) Pamestas ženklas gali būti pakeistas dublikatu.Literatūra:

A. Astikas „Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai 1918-1940“
Įsakymai Kariuomenei Nr. 53, 54.
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 III, VI, VIII tomai.
Karo aviacijos mokyklos ženklo fotografija iš LAM rinkinio.
E. Jasiūnas "Karo aviacijos ženklai" Kardas, 1983 m.
A. Gamziukas, G. Ramoška "Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940"

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis