Vytautas MačiulaitisVytautas Mačiulaitis
(1918-)


Gimė 1918 m. Studijuodamas ATM įsijungė į sklandymo sąjūdį, tapo sklandymo "C" kategorijos pilotu, 1939 m. išmoko skraidyti lėktuvu.
Aktyviai dalyvaudamas statant sklandytuvus, V. Mačiulaitis išrenkamas ATM Aviacijos būrelio valdybos pirmininku. Dalyvaudamas statant B. Oškinio sklandytuvus, Z. Rimšos motosklandytuvą ir įgijęs patirties, 1939 m. V. Mačiulaitis ryžosi konstruoti dvivietį mokomąjį lėktuvą. Lėktuvą statyti padėjo ATM Aviacijos būrelio nariai, bet užbaigti sutrukdė sovietinė okupacija.
Pasitraukęs į Vakarus, vėliau emigravęs į JAV, V. Mačiulaitis neužmiršo aviacijos, skraidė privačiais lėktuvais, dalyvavo Amerikos lietuvių aeroklubo veikloje, rašė istoriniam aviacijos metraščiui „Plieno sparnai"

Grįžti į LAK konstruktorių sąrašą

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis