Vincas ŠalaviejusVincas Šalaviejus
( 1920 - 1940 )


Gimė 1920 m. Ukmergės apskr. Žemaitkiemio vlsč. Gaidelių vienkiemyje.
Baigęs penkias Ukmergės gimnazijos klases, studijavo Kauno ATM.
1938 m. Nidoje išmoko sklandyti, vadovavo Ukmergės sklandytojų būreliui.
1939 m. sukonstravo ir pastatė lavinimosi sklandytuvą „Aitvaras".
Susirgęs džiova, mirė 1940 m. gegužės 30 d., palaidotas Ukmergėje


Grįžti į LAK konstruktorių sąrašą

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis