Zigmas RimšaZigmas Rimša
(1911 - 2001)


Gimė 1911 m. spalio 31 d. Petrapilyje. Baigęs Ukmergės gimnaziją, Ciuricho politechnikos institute Šveicarijoje studijavo mechaniką bei aeronautiką, studijas baigė 1936 m.
Aktyviai dalyvavo LAK veikloje, buvo ne kartą renkamas į LAK valdybą, kurį laiką ėjo LAK generalinio sekretoriaus pareigas.
Z. Rimša dėstė LAK aviamodeliuotojų kursuose, LAK lakūnų ruošimo kursuose bei Aukštesniojoje technikos mokykloje Kaune.
1939 m. dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete.
1937 m. sukonstravo pirmąjį Lietuvoje motosklandytuvą „KEVA", kurį pastatė G. Miliūnas.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Kanadą ir dirbo aviacijos gamykloje.
Mirė 2001 03 30, palaidotas Toronte


Išsamesnė inž. Z.Rimšos biografija
Grįžti į LAK konstruktorių sąrašą

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis