Alfredas GysasAlfredas Gysas
(1913 - 1978)


Gimė 1913 m. Kaune. Baigęs vokiečių gimnaziją, dalyvavo ATM aviacijos būrelio bei LAK veikloje.
Sklandytojas, sklandymo rekordininkas ir instruktorius, civilinis lakūnas 1936-38 metais sukonstravo ir pastatė keturis sklandytuvus: šlaito sklandytuvą „Perkūnas" (1937 m.), mokomąjį vaikams - „Nykštukas" (1937 m.), drauge su A. Pakniu - PAGY ir PAGY-2.
1940 m. repatrijavo į Vokietiją, darbavosi instruktoriumi NSFK sklandymo mokykloje (Nidoje).
1978 m. balandžio 30 d. mirė Vakarų Vokietijoje


Grįžti į LAK konstruktorių sąrašą

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis