Vaclovas TomkevičiusVaclovas Tomkevičius
(1890 - ?)


Gimė apie 1890 m. Žemaitijoje, Papilės vlsč. Tėvai turėjo nedidelį palivarką. Grįžęs iš Brazilijos (į kurią buvo nukeliavęs 1928 m.), nusprendė pats pasistatyti lėktuvą. Pardavęs 30 ha žemės, Anglijoje nusipirko aviacinį variklį ir propelerį, pagalbininku pasisamdė kalvį, kuris pagamino visas metalines lėktuvo dalis, o kitoms detalėms pasamdė du stalius.
Lėktuvo bandymas įvyko 1931 m. liepos mėn. nupjautoje Žarėnų dvaro pievoje. Lėktuvas, pariedėjęs pieva, atsiplėšė nuo žemės, bet sparnu kliudė kaštono viršūnę, nukrito ir buvo gerokai aplaužytas. Tuomet V. Tomkevičius nusprendė išmokti skraidyti Lietuvos Aero Klube. Kaune baigė LAK lakūnų III laidą. Savo lėktuvą remontavo ir patobulino. 1933 m. gegužės mėn. raudonliemenį lėktuvą išbandė profesionalus lakūnas. Pirmuoju kilimu lėktuvas pakrypęs vos perkopė medžius. Tą dieną skraidyta nedideliame aukštyje. Ore labai kaito variklis.
Po bandymų lėktuvas buvo vėl perdirbinėjamas, ir paaiškėjus, kad konstrukcija nevykusi, neprityrusiam pilotui pavojinga, V. Tomkevičius lėktuvą atidavė LAK'ui kaip skolą už skraidymo mokslus. Jo gamybos išlaidos siekė 3 500 Lt.
Po kelerių metų, 1940 m. pradžioje, V. Tomkevičius Papilėje pradėjo statyti miniatiūrinį turistinį lėktuvėlį, pavadintą „Dangaus blusa" (pagal tuo metu populiarų prancūzo H.Mignet projektą), tačiau prasidėjus okupacijai, lėktuvėlis liko neužbaigtas


Grįžti į LAK konstruktorių sąrašą

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis