Zigmas Kondratas „Pirmasis Lietuvių skridimas per Atlantą“Zigmas Kondratas „Pirmasis Lietuvių skridimas per Atlantą“
Vilnius: Mintis, 1969 m. 68 psl.

Tai pirmoji knyga išleista Lietuvoje sovietmečiu skirta atminti Dariaus ir Girėno skrydį. Nedidelės apimties ir mažo formato knygelė buvo tarsi žiburys primenantis Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą ir neleidžiantis jo užmiršti okupacijos metais. Kad knyga pasiektų skaitytojus autoriui teko padaryti išlygų ir pritaikyti knygos turinį esamam laikmečiui bei laviruoti apeinat giežtą cenzūrą.
Knygoje glaustai apžvelgiama idėja skristi per Atlantą, pasiruošimas transatlantiniam skrydžiui, nuveikti darbai renkant lėšas skrydžiui, lėktuvo įsigijimas ir paruošimas žygdarbiui. Labai trumpai aprašoma skrydžio eiga. Penktajame skyriuje autorius nagrinėja katastrofos priežastis ir jos tyrimo eigą. Taip pat autorius bene pirmas plačiai išnagrinėjo Dariaus ir Girėno oro pašto istoriją. Likusiuose keliuose puslapiuose trumpai aprašo lakūnų įamžinimą. Paskutiniojoje knygos dalyje pateikiamos 21 nuotrauka iš pasirengimo skrydžiui, katastrofos vietos bei lakūnų įamžinimo.
Rašant knygą gausiai remtasi tarpukario spauda, Karo muziejuje esančia archyvine medžiaga, S. Dariaus dienoraščiu. Prieš skaitant vertėtų atsiminti, jog knyga išleista 1969 m., todėl neišvengta įsigalėjusių „štampų“ ir klišių, tačiau knygoje keliami klausimai yra aktualūs ir šiandienai.

Turinys:
Įžanga...............................................3
Kelias į oro erdves.............................5
Žygiui besiruošiant...........................12
Per Atlantą.......................................22
Soldino paslaptis..............................27
Dariaus ir Girėno oro paštas...........41
Jų žygis nepamirštamas.................48
Nuotraukos......................................53Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis