Jonas Pyragius „Kovosiu kol gyvas“Jonas Pyragius „Kovosiu kol gyvas“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1993 m. 196 psl.


Kontraversiškai vertinamo Plieno sparnų garbės ženklo kavalieriaus Lietuvos karo aviacijos majoro Jono Pyragiaus atsiminimai. Pirmojoje knygos dalyje aprašomos kovos su bolševikais ir bermontininkais, kario kelias įstojus savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę ir pirmieji kariški mokslai instruktorių mokykloje. Aprašomos džiugios dienos – pakėlimas į viršilas už pasižymėjimą, pirmosios atostogos, tačiau nepraleidžiama ir kita „medalio pusė“ sunki kario buitis, priešininkų žiaurumas...
Baigus Lietuvos karo mokyklą ir trumpai patarnavus Šarvuočių rinkinėje autorius buvo perkeltas į Karo aviaciją – šiam laikotarpiui jis skiria savo antrąją knygos dalį. Vaizdžiai pasakoja apie pirmuosius savarankiškus skridimus, neapsakomą norą tarnauti „naikintojų eskadrilėje“, įsimintinas kariuomenės pratybas Varėnos poligone, pirmuosius šaudymo pratimus ir skrydžius su naikintuvu.
Trumpas skyrius skirtas užsimezgusiai pažinčiai ir draugystei su transatlantiniu lakūnu kpt. Steponu Dariumi. Besidomintiems Lietuvos politinėmis kovomis tarpukariu ši knyga bus įdomi dėl atsiminimuose plėtojamos politikavimo kariuomenėje temos. Autoriui teko dalyvauti „voledemarininkų“ maište, buvo organizacijos „Geležinis vilkas“ narys. Labai detaliai aprašo nepavykusio perversmo eigą, nagrinėja priežastis kodėl jis nebuvo sėkmingas, taip pat aprašo po perversmo sekusį teisinį procesą – degradaciją į eilinius.
Paleistas eiliniu į atsargą atimant karininko vardą, laipsnį, privilegijas ir apdovanojimus autorius visas jėgas atidavė civilinės aviacijos plėtojimui. Vadovavo Nidos sklandymo mokyklai, tapo žymiu pilotu - sklandytoju pasiekusiu ne vieną sklandymo rekordą.
Visą minėtą veiklą nutraukė SSRS okupacija, po kurios J. Pyragius emigravo į Vokietiją, įtraukė į Vermacht`o gretas. Buvo vertėjas įvairiuose štabuose, karo pabaigoje dirbo instruktoriumi žvalgybos mokykloje. Šia veiklai skiriamas VI ir VII skyrius. Po karo emigravo Australiją, dirbo visuomeninį darbą įvairiose lietuvių organizacijose.

Atsiminimus parengė spaudai aviacijos istorikas Algirdas Gamziukas, 74 iliustracijomis iliustravo aviacijos istorikas Gytis Ramoška.Sutrumpintas turinys:
Savanorių tarpe...................................................7
Lakūno-naikintojo nuotykiai............................36
Steponas Darius................................................47
Birželio 7-oji......................................................53
Sportinių kovų metai........................................80
Akis į akį su NKVD..........................................139
Išsilaikyti bet kuria kaina...............................145
Tolimas kelias į Australiją..............................170
Pabaigos vietoje: apie paregą.........................193


Apie autorių.


Knygą galima įsigyti:

Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis