Jonas Mikėnas „Gyvenimo skrydis“Jonas Mikėnas „Gyvenimo skrydis“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1994 m. 97 psl.


Knygoje garsaus tarpukario Lietuvos karo aviacijos lakūno Plieno sparnų garbės ženklo kavalieriaus majoro Jono Mikėno atsiminimai. Autorius aprašo savo tarnybos kelią, įvairius patirtus nuotykius. Prisimena savo tarnybos draugus, svarbius karo aviacijos įvykius – 1934 m. plk. ltn. A. Gustaičiui vadovaujant dalyvavo 3 ANBO-IV skrydyje aplink Europą aplankant dvylikos valstybių sostines, naujųjų lėktuvų ANBO, Dewoitine, FIAT CR.20, SVA – 10 bandymus, tarnybinius vizitus užsienyje. Taip pat čia galima rasti detalią 1 – osios eskadrilės istoriją. Knygos pabaigoje autorius pasakoja apie savo veiklą po Antrojo Pasaulinio karo, profesoriaus darbą Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, taip apie savo meninius pasiekimus.


Turinys:

A. Mikėnas. Žodis skaitytojui.......................5
Padangei giedrėjant......................................8
Su plieno sparnais.......................................18
Su pegasu prieš vėją....................................72


Apie autorių.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis