LAK Konstruktoriai


FotografijaTrumpas aprašymas
A.GUSTAITIS

Brig.gen. inž. Antanas Gustaitis - lakūnas, Karo aviacijos viršininkas, ANBO konstruktorius. Vienas iš LAK kūrėjų ir svarbiausias rėmėjasB.OŠKINIS

Bronius Oškinis - vienas pirmųjų sklandytojų ir sklandytuvų konstruktorių. Per savo kūrybingą gyvenimą sukūrė ir pastatė didžiausią ir originaliausią sklandytuvų seriją Lietuvoje.V.TOMKEVIČIUS

Vaclovas Tomkevičius pastatyti skraidymo aparatą bandė du kartus: pirmasis prastai skrido dėl techninių konstravimo klaidų, antrojo „dangaus blusos“ tipo statybą nutraukė sovietų okupacija


A.PAKNYS

Antanas Paknys - sklandytojas, sklandymo instruktorius ir civilinis lakūnas 1936 m. pradėjo savarankiškai konstruoti ir iki 1940 m. pastatė 4 sklandytuvus. Nuo 1970 metų dirbo Eksperimentinėje sportinės aviacijos gamykloje Prienuose.


G.MILIŪNAS


Gabrielius Miliūnas - sklandytojas, sklandymo instruktorius. Kartu su B. Oškiniu ir A. Gysu pastatė keletą sklandytuvųZ.RIMŠA


Zigmas Rimša - Šveicarijoje studijavo mechaniką bei aeronautiką, studijas baigė 1936 m. Sukonstravo pirmąjį Lietuvoje motosklandytuvą „KEVA“


P.MOTIEKAITIS


Petras Motiekaitis - modeliuotojas, sklandytojas, išradėjas, konstruktorius. Suprojektavo ir pastatė 4 savos konstrukcijos skraidymo aparatusB.KARVELIS


Balys Karvelis - sklandytojas, lakūnas, konstruktorius. Sukonstravo ir pastatė keturis medinės konstrukcijos sklandytuvus. Vėliau, dirbdamas ESAG sukonstravo stiklopastinį sklandytuvą BK- 7 „Lietuva“A.GYSAS


Alfredas Gysas - sklandytojas, sklandymo rekordininkas ir instruktorius, civilinis lakūnas, konstruktorius. Sukonstravo ir pastatė keturis sklandytuvus, drauge su A.Pakniu dar du.V.ŠALAVIEJUS


Vincas Šalaviejus - sklandytojas. 1939 m. sukonstravo ir pastatė lavinimosi sklandytuvą „Aitvaras“.Z.KORONKEVIČIUS


Zdislovas Koronkevičius - sklandytojas, lakūnas. Mokydamasis Kauno ATM įsijungė į sklandytuvų ir lėktuvų statybos veiklą. Vėliau pradėjo statyti sklandytuvą, kuris beveik baigtas sudegėV.MAČIULAITIS

Vytautas Mačiulaitis - sklandytojas. lakūnas. Aktyviai dalyvavo statant B. Oškinio sklandytuvus, Z. Rimšos motosklandytuvą. Vėliau ryžosi sukonstruoti lėktuvą, bet darbus sustabdė sovietų okupacija


J.ČEPAITIS

Juozas Čepaitis - aktyviai dalyvavo ATM Aviacijos būrelio veikloje - sklandytuvų BrO-3 statyboje, gamybinę praktiką atliko Karo aviacijos dirbtuvėse. Mokėsi aviakonstravimo Berlyne. Suprojektavo dvivietį mokomąjį lėktuvą.
Sąrašas pagal V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927 - 1940 metais

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis