R. Naužemys - Vytautas PeseckasRemigijus Naužemys „Vytautas Peseckas"
Kaunas, Vilnius: „Plieno sparnai“, „Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjunga“ 2007 m. 422 psl.

Biografinėje knygoje „Vytautas Peseckas“ pasakojama apie Amerikos lietuvį, lakūną sklandytoją, aviacijos istoriką, ilgametį Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos žurnalo „Technikos žodis“ redaktorių, Beverly Shores miestelio (JAV) lietuvių bendruomenės klubo pirmininką, legendinio karo lakūno pulkininko leitenanto Leonardo Pesecko sūnų. Glaustai aprašomi išskirtinės Vytauto Pesecko asmenybės gyvenimo vingiai, taurūs darbai Lietuvos labui bei jos aviacijai, veikla puoselėjanti lietuvybę svetimame krašte.
Be Vytauto Pesecko biografijos knygoje taip pat galima rasti jo lietas akvareles ir paties parašytus eilėraščius. Svarbų įnašą į Lietuvos aviacijos istorijos puoselėjimą liudija gausus Vytauto Pesecko parašytų straipsnių bei publikacijų skaičius, kurių nedidelę dalis spausdinama knygoje. Taip pat knygoje yra 26 straipsniai susiję su Vytautu Pesecku bei 9 draugų ir kolegų atsiminimai apie jį. Knygos pabaigoje įvairūs dokumentai, nuveiktų darbų įvertinimo liudijimai - apdovanojimų lapai, garbės raštai, daug įvairiausių padėkų. Knygoje gausybė nuotraukų bei dokumentų faksimilių.


Sutrumpintas turinys:

Autoriaus žodis....................................................................................5
Vytauto Pesecko biografiniai duomenys............................................9
Meninis Vytauto pasaulis.................................................................67
V. Pesecko straipsniai, raštai, protokolai ........................................98
Publikacijos apie V. Pesecką, kiti su juo susieję straipsniai...........276
Draugų ir kolegų prisiminimai apie V. Pesecką............................337
Laiškai susirašinėjiami ..................................................................353
V. Pesecko darbų ir veikos įvertinimo dokumentai.......................384
Summary .......................................................................................416
Apie autorių ...................................................................................418Apie autorių.


Knygą galima įsigyti:
Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, Kaunas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis