S. Lukšys R. Mintautas J. Monkevičius „Palūžę sparnai“Saulius Lukšys Rimvydas Mintautas Jonas Monkevičius „Palūžę sparnai“
Vilnius: „Vilniaus Užtupo leidykla“, 1997 m. 63 psl.


Nedidelės apimties knygoje pateikiamos 41 biografija aviakatastrofose žuvusių lakūnų su trumpais avarijų aprašymais. 39 biografijos iliustruotos žuvusiųjų portretinėmis nuotraukomis. Antrojoje knygos dalyje 11 biografijų lakūnų žuvusių ne tarnybos metu ar einat vadovybės paskirtas kitas t.y. ne skraidymo užduotis. Knygos pradžioje esančioje įžangoje tragiškai pasibaigusios aviakatastrofos „įpinamos“ į trumpą Lietuvos aviacijos istoriją, taip pat supažindinama su išskirtinėmis lakūnų laidojimo tradicijomis bei garsiuoju Propelerių kryžių kampeliu Kauno miesto kapinėse. Knygos pabaigoje aviakatastrofose žuvusių, kitomis aplinkybėmis mirusių lakūnų chronologiniu pagrindu sudarytos lentelės, lėktuvų sąrašas su borto numeriais, su kuriais aviakatastrofose žuvo lakūnai. Knyga parašytas praktiškai remiantis vien to meto spauda, todėl pasitaiko netikslumų. Be portretinių nuotraukų prie biografijų knygoje yra 10 iliustracijų su aviakatastrofomis, lakūno laidotuvėmis ir kapais.


Turinys:

Įžanga..........................................5
Žuvusieji.....................................13
Mirusieji.....................................47
Panaudota literatūra..................61


Apie autorius.
Saulius Lukšys
Rimvydas Mintautas
Jonas Monkevičius

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis