Algirdas Gamziukas „Antanas Norėjo Būti Ore“Algirdas Gamziukas „Antanas Norėjo Būti Ore“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1997 m. 180 psl.

Ši apybraiža apie Vyčio kryžiaus bei aviacijos garbės ženklo Plieno sparnai kavalierių aviacijos viršininką brig. gen. inž. Antaną Gustaitį. Tai vienintelė knyga skirta šiam iškiliam tarpukario aviacijos korifėjui bei jo nuveiktiems darbams.
Apybraiža pradedama dvejais svarbiausiais Antano Gustaičio gyvenime dokumentais – tai gimimo pažymėjimu, liudijančiu Antano Gustaičio 1898 m. kovo 26 d. gimimo faktą, išduotu Marijampolės apskrities Jovaravo valsčiau vaito, ir pažyma, pasirašyta SSRS NKVD 1 spec. skyriaus 5 poskyrio vyr. oper. įgaliotinio valst. saugumo j. ltn. Sešenkos apie 1941m. spalio 16 d. Antanui Gustaičiu įvykdytą mirties bausmę Butyrkų kalėjime. Šie laiko „rėmai“ yra knygos aprašomas laikotarpis – nuo gimimo iki tragiškos ir žiaurios mirties.
Pirmuosiuose dviejuose knygos skyriuose remiantis archyvine medžiaga bei amžininkų atsiminimais aprašoma 1940-1941 m. valstybės okupacija, Lietuvos karo aviacijos naikinimas ir barbariškas susidorojimas su jos viršininku brig. gen. inž. A. Gustaičiu. Nuo trečiojo skyriaus chronologiškai ir detaliai aprašoma A. Gustaičio biografija, tarnybos kelias Lietuvos kariuomenėje, mokymaisi karo aviacijos mokykloje, pirmieji skrydžiai, avarijos, draugų žūtys, mokslas užsienyje ir pirmieji kaip konstruktoriaus bandymai, skrydis aplik Europa.... Didelė knygos dalis paskirta visų tipų ANBO lėktuvams – jų konstrukcijų aprašymams, pirmiesiems pakilimams į orą. Atskirai aprašoma brig. gen. A. Gustaičio pedagoginė veikla, dalyvavimas populiarinat aviacijos bei šachmatų sportą tarpukario Lietuvoje. Knyga baigiama išsamiu Gustaičio paskutinių gyvenimo metų aprašymu ir epilogu.
Knyga iliustruota 180 iliustracijų, kurioms panaudotos Lietuvos aviacijos muziejuje saugomos archyvinės nuotraukos, pateikta daug svarbių dokumentų faksimilių, taip pat 9 Vytauto Stašaičio braižytos lėktuvų projekcijos, chronologinė svarbiausių A. Gustaičio gyvenimo datų suvestinė bei knygos santrauka išversta Edmundo Jasiūno į anglų kalbą.


Turinys:

Datos pageltusiuose lapeliuose...................................5
Nutrauktas skrydis......................................................9
Kelio pradžia..............................................................20
Lietuvos karių gretose...............................................31
Vadovo rūpesčiai.......................................................58
ANBO........................................................................85
Pamainos ugdymas.................................................111
Sprie sporto ištakų...................................................128
Paskutinieji metai....................................................145
Epilogas....................................................................165
Svarbesnės Antano Gustaičio gyvenimo datos.......172
Designer of Airplanes A. Gustaitis...........................175Apie autorių.


Knygą galima įsigyti:

Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis