N. Dariūtė A. Gamziukas G. Ramoška „Darius ir Girėnas. Dokumentai“Nijolė Dariūtė Algirdas Gamziukas Gytis Ramoška „Darius ir Girėnas. Dokumentai“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1991 m. 163 psl.

Tai viena iš pirmųjų knygų išleistų Dariui ir Girėnui po 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Autorių kolektyvas – transatlantinio lakūno kpt. Stepono Dariaus dukra Nijolė Dariūtė – Maštarienė bei du garsūs Lietuvos aviacijos istorijai – tai Algirdas Gamziukas ir Gytis Ramoška. Knyga yra pirmoji išleista Lietuvos aviacijos muziejaus leidyklos Plieno sparnai.
Šioje knygoje nelyginat su kitomis skaitytojas gauna realią galimybę susipažinti su originaliais archyviniais dokumentais ir pats, be autorių pagalbos, išanalizavęs juos susidaryti nuomonę apie lakūnus bei patį transatlantinį skrydį ir po jo tragiškos baigties sekusią katastrofos tyrimų eigą. Knygos pirmojoje dalyje S. Dariaus kelionė į Lietuvą 1920 m., įsakymai ir raportai dėl 1925 m. vyr. ltn. Stepono Dariaus konflikto su tuometiniu aviacijos viršininku gen. ltn. Juozu Kraucevičiumi. Paskutiniajame pirmosios dalies skyriuje S. Dariaus sportinė veikla, spausdinamos jo parašytos beisbolo ir krepšinio taisyklės. Antroje dalyje transatlantinio skrydžio pasiruošimo darbai, lakūnų testamentas, Stepono Dariaus 1932-1933 metais rašytas dienoraštis, bei S. Girėno užrašų knygelės ištraukos 1933 m. birželio – liepos mėnesiams. Lėktuvo Bellance CH 300 Pacemaker vėliau virtusio Lituanica techninė charakteristika bei atliktų remonto bei rekonctravimo darbų sąrašas. Plk. inž. Antano Gustaičio vadovautos katastrofos tyrimo komisijos aktas, kūnų medicininių tyrimų aktai po avarijos bei atradus kūnus, 1964 m. atlikti papildomi tyrimai. Knygos pabaigoje lakūnų įamžinimui skirtas skyrius, kuriame Karo muziejuje esančių lėktuvo ir asmeninių lakūnų daiktų sąrašas, dokumentai dėl lakūnų įamžinimo Puntuko akmenyje, paminklų statymo, anžininkų atsiminimai pei lakūnus.
Tai puiki knyga pažengusiam aviacijos entuziastui siekiančiam labiau gilintis į transatlantinio skrydžio istoriją.Sutrumpintas turinys:

Žodis skaitytojui....................................................................................3
Darius Lietuvoje (1920-1927)..............................................................4
Pasiruošimas skridimui ir skridimas per Atlantą (1932-933)...........56
Katastrofos priežasčių tyrimas..........................................................113
Dariaus ir Girėno atminimo įamžinimas.........................................131
Dariaus ir Girėno paslėpimas ir atradimas (1944-1963).................154
Darisu ir Girėno amžininkų laiškai ir prisiminimai apie lakūnus...158Apie autorius.
Nijolė Dariūtė – Maštarienė
Algirdas Gamziukas
Gytis RamoškaKnygą galima įsigyti:

Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis