8-toji eskadrilė


1938 m. balandžio 1 dieną suformuota 8-oji(žvalgybos) eskadrilė, jos vadu paskirtas kapitonas Petras Lapienis. Eskadrilė bazavosi Pajuostyje.

Eskadrilėje buvo skraidoma lėktuvais ANBO- IV.

Eskadrilės vadaiP.LAPIENIS
( 1901-1984 )

Karo lakūnas, aviacijos majoras Petras Lapienis paskirtas 8-osios eskadrilės vadu 1938.04.01

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis