5-oji eskadrilė
1932 m. spalio 6 dieną suformuota 5-oji (naikintuvų) eskadrilė. Jos vadu paskirtas mjr. J. Pyragius. 1934 m. eskadrilė perkelta į Zoknius.

Eskadrilėje buvo skraidoma lėktuvai Letov Š. 20, Fiat. Cr. 20,Gloster "Gladiator".

Eskadrilės vadaiFotografijaTrumpas aprašymas
J.PYRAGIUS
(1901-1975)

Karo lakūnas, aviacijos majoras Jonas Pyragius paskirtas 5-osios eskadrilės vadu 1932.10.06. Šias pareigas ėjo iki 1934.07.09J.ADOMAITIS
(1902-?)

Karo lakūnas, aviacijos majoras Jonas Adomaitis 5 -osios eskadrilės vadas nuo 1934.11.15 iki 1939.11.23J. NAUSĖDA
(1904-2000)

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas Juozas Nausėda 5 -osios eskadrilės vadas nuo 1939.11.23 iki Karo Aviacijos likvidavimoAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis