4-oji eskadrilė
4-oji eskadrilė pradėta formuoti 1925 m. rugpjūčio 1 d., jos vadu paskirtas karo lakūnas vyr. ltn. Leonardas Peseckas. Eskadrilė buvo žvalgybinė, jai perduoti žvalgybiniai lėktuvai Halb. C.V, o taip pat vienas žvalgybinis Alb. C.XV. 1925 m. eskadrilėn paskirti: vyr. ltn. A. Kuncaitis, K. Mikolajūnas, vyr. ltn. V. Čemarka, ltn. A. Damijonaitis, vyr. ltn. F. Tyškus, vyr. ltn. S. Darius. 1926 metais eskadrilėn paskirti: vyr. ltn. J. Pyragius, ltn. V. Bartuška, ltn. E. Mačkus, vyr. ltn. J. Pečiukaitis, ltn. A. Plaušinaitis, vyr. ltn. J. Liutkus. 1932 m. iš Kauno eskadrilė perkelta į Zoknius.

Eskadrilėje buvo skraidoma lėktuvais: Alb. C. XV, Halb. C . V, Ansaldo A. 120, ANBO - 41.

Eskadrilės vadai


FotografijaTrumpas aprašymas
L.PESECKAS
(1899-1976)

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas Leonardas Peseckas paskirtas 4-osios eskadrilės vadu 1925.08.01. Šias pareigas ėjo iki 1934.09.03J.NAMIKAS
(1901-1991)

Karo lakūnas, aviacijos majoras Juozas Namikas 4 -osios eskadrilės vadas nuo 1934.09.03 iki 1938.11.23K. ŠIMKUS
(1908-1975)

Karo lakūnas, aviacijos majoras Kazys Šimkus 4 -osios eskadrilės vadas nuo 1938.11.23 iki Karo Aviacijos likvidavimoAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis