3-oji eskadrilė
3-oji oro eskadrilė pradėta formuoti 1923 metų balandžio 1 d. Jos vadu paskirtas karo lakūnas ltn. Antanas Stašaitis. Iki birželio pabaigos eskadrilėn paskirti lakūnai - ltn. J. Garolis, ltn. V. Čemarka, ltn. S. Darius, ltn. A. Vasnevskis, žvalgai - ltn. Demidavičius, vyr. ltn. V. Reimontas, karo valdininkas Bielskis. Tais pačiais metai dar priimti kpt. V. Gricevičius, ltn. J. nastaras. 1924 m. - vyr. ltn. L. Zibavičius. 1925 m. - gr. G. Heidrikis, ltn. H. Miltakis, vyr. ltn. J. Pyragius, vyr. ltn. B. Svilas, vyr. ltn. M. Mačiokas, k.vald. K. Mikolajūnas, ltn. V. Klupšas. 1926 m. - ltn. V. Amonas, vyr. ltn. V. Strazdas, vyr. ltn. V. Mačiokas, vyr. ltn. J. Špokevičius, ltn. B. Šulcas, ltn. Č. Kudokas.

1923 m. birželio mėn. eskadrilė gavo iš 2-osios eskadrilės keletą žvalgybinių lėktuvų LVG C.VI, kuriuos sėkmingai naudojo šešetą metų. 1933 m. iš Kauno eskadrilė perkelta į Zoknius.

Eskadrilėje buvo skraidoma lėktuvais: LVG C.VI, LVG C.V, Ansaldo A.120/


FotografijaTrumpas aprašymas
A.STAŠAITIS
(1897-1948)

Karo lakūnas, aviacijos majoras Antanas Stašaitis paskirtas 3-osios eskadrilės vadu 1923.04.01. Šias pareigas ėjo iki 1934.05.16J.LIORENTAS
(1901-1991)

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas Jonas Liorentas 3 -osios eskadrilės vadas nuo 1934.05.16 iki 1939.01.26P.MASYS
(1908-1975)

Karo lakūnas, aviacijos majoras Petras Masys 3 -osios eskadrilės vadas nuo 1936.01.26 iki Karo Aviacijos likvidavimoAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis