2-oji eskadrilė
Iš gausių trofėjinių atsargų surinkus daugiau lėktuvų, ir paruošus naujų lakūnų, 1921 m. kovo 1 d. pradėta formuoti nauja -2 -oji oro eskadrilė. Jos vadu paskirtas karo lakūnas leitenantas Vsevolodas Šenbergas. Pirmieji lėktuvų tipai - žvalgybiniai - LVG C.VI, Alb. C.XV, DFW C.V, naikintuvai - Fok. D. VII, Alb. D.III. 1923 metais eskadrilė tapo grynai žvalgybine ir buvo apginkluota itališkais žvalgybiniais lėktuvais SVA-10.

1940 m. pradžioje 2-oji eskadrilė priklausė I-ąjai (žvalgybos) grupei vadovaujamai ge.št. plk.ltn. N. Tautvilo. 2-osios eskadrilės vadas buvo mjr. Alfonsas Svilas ,o eskadrilė buvo apginkluota lėktuvais ANBO-41.

Eskadrilėje buvo skraidoma lėktuvais: LVG C.VI, Alb. C.XV, DFW C.V, Fok. D. VII, Alb. D.III, SVA-10,ANBO-III ANBO-41.
Eskadrilėje tarnavo tokie lakūnai kaip A. Gustaitis, L. Peseckas, A. Stašaitis, J. Mikėnas ir kt.

Eskadrilės vadaiFotografijaTrumpas aprašymas
V.ŠENBERGAS
( 1898-1985 )

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas Vsevolodas Šenbergas paskirtas 2-osios eskadrilės vadu 1921m.V.ŠVITRIS
( 1898-1982 )

Karo lakūnas, aviacijos majoras Vincas Švitris 2 -osios eskadrilės vadas nuo 1934m.I.ŠEŠPLAUKIS
( 1897-1973)

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas Ignas Šešplaukis 2 -osios eskadrilės vadas nuo 1938.07.01.


A.SVILAS
( 1906-1980 )

Karo lakūnas, aviacijos majoras Alfonsas Svilas 2 -osios eskadrilės vadas nuo 1939.12.01Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis