Simas Stanaitis „Likimo vingiai“Simas Stanaitis „Likimo vingiai“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1992 m. 144 psl.

Knygoje autobiografiniai atsiminimai, kurių autorius Lietuvos kariuomenės savanoris – kūrėjas, karo lakūnas, garbės ženklo Plieno sparnai kavalierius dim. plk. ltn. Simas Stanaitis. Atsiminimai pradedami vaikystės ir jaunystės pasakojimais, tęsiami apie studijų metus Voroneže. Didelis skyrius, apimantis 10 autoriaus gyvenimo metų, skirtas Lietuvos karo aviacijai – nuo jos aušros iki 1929 m., kai autorius išėjo į atsargą. Dim. plk. ltn. Simas Stanaitis baigė Karo aviacijos mokyklos I –ąją laidą ir tarnavo 2 –oje eskadrilėje karo lakūnu. Besimokant teko dalyvauti nepriklausomybės kovose su bolševikais, atliko pavojingus skrydžius į frontą. Autorius išsamiai, kiek atmintis leidžia, aprašo savo tarnybos eigą, patirtus nuotykius ir sukrėtimus, draugų žūtis. Dėl sveikatos 1930m. išleistas į dimisiją S. Stanaitis ėmėsi visuomeninės veiklos. Šiam gyvenimo periodui autorius skiria 4 – ąjį knygos skyrių. Detaliai prisimena Karo invalidų sąjungoje praleistus metus, Lietuvos šachmatų rinktinės keliones. Likusioje knygos dalyje aprašo 18 metų trukusius tremties metus, patirtus vargus iš pažeminimus.
Atsiminimus padėjo užrašyti, taip pat papildė aviacijos istorikas Algirdas Gamziukas, knygą 39 unikaliomis iliustracijomis iliustravo aviacijos istorikas Gytis Ramoška.

Turinys:
1.Žodis skaitytojui......................................................3
2.Jaunystė (1898-1918).............................................6
3.Karo lakūno gyvenimo epizodai (1919-1929)......24
4.Dimisijoje (1930-1940)........................................87
5.Lageryje ir tremtyje (1941-1959).........................99
6.Vėl Lietuvoje.......................................................140Apie autorių.

Knygą galima įsigyti:

Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis