Vytautas GricevičiusKaro lakūnas, aviacijos majoras
1894-1945


Vytautas Gricevičius gimė 1894 m. birželio 27 d. Vilniuje. 1915 m. baigė Odesos 3-iąją gimnaziją.

1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, baigė Sergejaus artilerijos mokyklą ir Artilerijos oro žvalgų mokyklą Smolenske.

1921 m. spalio 24 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Karo aviacijos 1-ąją eskadrilę oro žvalgu.

1922 m. lapkričio 22 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1923 m. sausio 1 d. perkeltas į Mokomąją eskadrilę.

1923 m. gegužės 18 d. pakeltas į kapitonus. 1923 m. rugsėjo 19 d. perkeltas į 3-iąją eskadrilę, 1926 m. gegužės 22 d. - į 4-ąją eskadrilę lakūnu, vėliau - į Aviacijos štabą komendanto pavaduotoju.

1931 m. balandžio 1 d. paskirtas Aviacijos parko (vėliau Tiekimų skyriaus) pirkimų dalies vedėju ir šias pareigas ėjo iki išėjimo į atsargą.

1932 m. vasario 13 d. pakeltas į majorus.

1940 m. liepos 1 d., pačiam prašant, išleistas į atsargą. Manoma, kad žuvo Vokietijoje Drezdeno bombardavimo metu 1945 m. vasario 14-15 d.


Apdovanojimai:

DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1934 12 30).


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis