Algirdas Gamziukas „Aviacija Lietuvoje 1919-1940“
Algirdas Gamziukas „Aviacija Lietuvoje 1919-1940“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1993 m. 52 psl.


Knygoje pateikiama glausta istorinė aviacijos Lietuvoje 1919-1940 m. apžvalga. Trumpai pristatoma Karo aviacijos raida nuo Inžinerijos kuopoje buvusio aviacijos būrio iki Karo aviacijos inkorporavimo į Raudonosios armijos 29-ąjį ŠTK. Antrajame skyriuje supažindinama su civilinės aviacijos istorija, jos kūrimosi eiga. Du atskiri skyriais skirti pirmiesiems aviacijos inžinieriams Lietuvoje – vyr. ltn. J. Dobkevičiui ir brig. gen. A. Gustaičiui. Paskutiniuose dviejuose skyriuose glausti abiejų transatlantinių S. Dariaus ir S. Girėno bei F. Vaitkaus skrydžių aprašymai. Knygoje 56 iliustracijos, 5 lėktuvų schemos – brėžiniai, Lietuvoje 1940 m. turėtų lėktuvų lentelė. Knyga puikia tinka pradedančiam domėtis Lietuvos aviacijos istorija!

Turinys


Kelias į padangę......................................................................3
Karo aviacija...........................................................................5
Civilinė aviacija.....................................................................20
J. Dobkevičius ir jo lėktuvai..................................................29
A. Gustaitis ir jo lėktuvai.......................................................33
Transatlantinis S. Dariaus ir S. Girėno skrydis.....................41
Transatlantinis F. Vaitkaus skridimas...................................47
1940.06.15 Lietuvoje buvę lėktuvai.......................................51
Summary ...............................................................................52
Literatūra................................................................................53


Apie AutoriųKnygą galima įsigyti:

Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis