Oškinis Bronius
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
Sklandytuvų konstruktorius

1913-1985


1913 04 15 Barzdų k. ir vls., Šakių aps. gimė Oškinis Bronius.

1928 baigęs Kauno „Aušros“ berniukų g-jos 5 klases įstojo į Kauno aukštesniąją technikos m-lą. Susikūrus m-loje aviacijos būreliui vadovavo sklandymo grupei. Pagal Lietuvos aeroklubo parūpintą vokišką sklandytuvą, padarius keletą pakeitimų, parengė pirmojo lietuviško sklandytuvo T-1 brėžinius, vadovavo jo gamybai.

1932 baigė Lietuvos aeroklubo sklandymo m-lą Pažaislyje.

1932 11 06 pirmasis Lietuvoje įvykdė „A“ sklandytojo normatyvą.

1933 dalyvavo steigiant Nidoje sklandymo m-lą, tapo „C“ (aukščiausiosios) klasės sklandytoju.

1933 baigė Kauno aukštesn. technikos m-lą.

1933 sukonstravo sklandytuvą T-2, kurį iki 1939 naudojo Nidos sklandymo m-la.

1935 09 15 pašauktas į Lietuvos kariuomenę baigė Karo mokyklą (X asp. laida), suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1935 10 09 priimtas į Karo aviaciją civiliu tarnautoju, paskirtas į Zoknių aviacijos dirbtuves technikos karininku.

1936 04 19 išbandė sklandytuvą BrO-4, Lietuvos aeroklubo vėliau naudotą mokymo tikslams.

1936 12 03 iš atsargos priimtas į karo tarnybą, įskaitytas į ginklavimo karininkus, paskirtas eiti Zoknių aviacijos dirbtuvių v-ko pareigas.

1937 sukonstravo sklandytuvą BrO-5, skirtą oro akrobatikai.

1937 07 su J.Pyragiumi dalyvavo sklandytojų sąskrydyje Elmiroje, JAV. Sukonstravo mokomąją bombą, patobulino sinchronizatorių – prietaisą, leidžiantį šaudyti pro propelerį, Zoknių aerodrome pastatė signalinį švyturį, leidžiantį atlikti naktinius skrydžius.

1938 baigė Karo lakūnų mokyklą.

1939 04 10 - 1940 09 01 kaip KAM stipendininkas studijavo Berlyno aukštojoje technikos m-loje.

1939 08 08 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1939 09 12 įskaitytas į aviacijos karininkus.

1939 11 23 pakeltas į leitenantus.

1940 07 12 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą atšauktas iš Berlyno, paskirtas Zoknių aviacijos dirbtuvių v-ku.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviacijos eskadrilės kilnojamųjų aviaremonto dirbtuvių v-ku. Prasidėjus Vokietijos-SSRS karui buvo žmonos tėviškėje Vilkijoje, į dalinį negrįžo.

1941 - 43 dirbo vokiečių aviacijos dirbtuvėse Aukštojoje Fredoje.

1942 - 44 studijavo VDU elektrotechniką. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą mobilizuotas į RA, karui pasibaigus demobilizuotas.

1945 -56 ūkinis ir administracinis darbuotojas Vilniuje ir Kaune.

Nuo 1953 SSRS KP narys.

1949 sukonstravo pirmąjį pokario treniruočių sklandytuvą BrO-10.

1956 - 62 Kauno sklandymo m-los v-kas.

Nuo 1962 Palangos statybos v-bos darbų vykdytojas.

Nuo 1969 Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos konstruktorius, vėliau SSRS dailininkų namų Palangoje direktorius. Sukonstravo 23 sklandytuvų tipus, iš jų BrO-9, BrO-11, BrO-11M, BrO-12 gaminti serijomis. Parašė darbų iš aviacijos technikos, 5 išradimų technikos srityje autorius.

1985 04 17 mirė, palaidotas Palangos kapinėse.

1992 Kėdainių vaikų aviacijos m-lai suteiktas Broniaus Oškinio vardas.

Žmona – Birutė Obelenytė (1919, susituokė 1940), dukterys – Gražina Viktorija Eimanavičienė (1942) ir Dovilė (1951).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis