Oksas Leonas1899-1971


1889 10 12 Dubų k., Panevėžio vls. ir aps. gimė Oksas Leonas.

1911 baigė Panevėžio realinės m-los 6 klases.

1911 11 05 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo eiliniu 206 pėst. pulke.

1914 06 10 paskirtas 52 pėst. divizijos štabo Ryšių komandos telefono stoties v-ku.

1917 09 01 baigė Vilniaus karo mokyklą, evakuotą į Poltavą, suteiktas praporščiko laipsnis ir iki bolševikų perversmo tarnavo 93 pėst. pulke jaun. karininku.

1914 -17 dalyvavo I pasauk karo kovose su austrais ir vokiečiais.

1919 04 10 grįžus į Lietuvą mobilizuotas, paskirtas Kauno komendantūros 4 kuopos jaun. karininku.

1919 05 05 – kuopos vadu.

1919 07 04 – miesto kuopos jaun. karininku.

1919 10 07 suteiktas leitenanto laipsnis.

1920 01 30 paskirtas apskrities kuopos jaun. karininku.

1920 05 09 perkeltas į belaisvių stovyklą.

1920 09 01 pakeltas į vyr. leitenantus, paskirtas belaisvių stovyklos v-ko pirmuoju padėjėju.

1920 10 21 perkeltas į 12 pėst. pulką.

1920 12 04 paskirtas pulko komendantu.

1921 04 15 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas aviacijos parko spec. kuopos vadu.

1922 05 12 – aviacijos parko adjutantu.

1922 09 25 perkeltas į 11 pėst. pulką minosvaidžių kuopos vadu.

1923 11 27 pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

Nuo 1924 01 01 tarnavo VRM pasienio policijos Vilkaviškio baro rajono v-ku. LŠS narys, Graužinių šaulių būrio vadas.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.

1940 07 01 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas pasienio policijos Biržų baro rajono v-ku,

1940 09 07 iš pareigų atleistas.

1971 05 25 mirė, palaidotas Kauno Panemunės kapinėse.


Žmona – Elena Dagilytė (1901-1973, susituokė 1920), duktė – Aldona Anelė, Gražina - Regina Oksaitė-Krupienczyk (1929-2010), sūnus – Jurgis Oksas (1934-1993).

Apdovanotas:
DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1936),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928);
Rusijos kariuomenėje – Šv.Georgijaus 3 ir 4 laipsnio kryžiais,
Šv. Georgijaus 3 ir 4 laipsnio medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
Leono Okso anūkės Inos Violetos Šlapikienės - Oksaitės suteikta informacija.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis