Numgaudas VaclovasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1912-1996


1912 07 01 Liepojoje, Latvijoje gimė Numgaudas Vaclovas.

1935 atvykęs į Lietuvą baigė Kauno jėzuitų g-ją.

1935 09 28 įstojo į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIXlaida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1939 09 12 paskirtas karo lakūnu į 1 naikintuvų grupės 5 eskadrilę Zokniuose, prie Šiaulių.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus. Karo aviacijoje skraidė 278 val. 50 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1944 su Šeima pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV. Gyveno Čikagos priemiestyje Market Parke, vėliau Palas Hilse. Dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje.

1966 vienas iš Lietuvių aeroklubo ir Lietuvių futbolo klubo „Lituanika“ steigėjų.

1996 04 30 mirė Čikagoje.

Žmona – Olga Budrytė (1916), dukterys – Živilė Marija Silgalis-Silgalienė (1944) ir Vita Magdalena Maggie Gydas-Gydienė(1945).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis