Nausėda JuozasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1904-2000


1904 05 03 Milgaudžių k., Gaurės vls., Tauragės aps. gimė Nausėdas Juozas. Baigęs Kauno aukštesniąją technikos m-lą.

1925 09 10 įstojo i Karo mokyklą.

1928 09 08 ją baigus (X laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas į 5 pėst. pulko 4 kuopą jaun. karininku.

1930 10 22 perkeltas į Karo aviaciją.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas į 2 eskadrilę Aukštojoje Fredoje, Kaune.

1932 11 21 pakeltas į aviacijos leitenantus.

1934 11 10 perkeltas į 5 eskadrilę Zokniuose, prie Šiaulių.

1935 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1935 11 23 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 1 naikintuvų eskadrilės Kaune vado padėjėju.

Iki 1940 06 15 Juozas Nausėda Karo aviacijoje skraidė 647 val. 50 min.

1940 10 22 Likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV.

2000 04 15 mirė Los Andžele, Kalifornijos valst.

Žmona – Margarita Kepalaitė (susituokė 1935, ra. 1997), duktė – Jūratė (1937), sūnus – Benas.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1939),
Latvijos aviacijos pulko garbės ženklu (1937).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis