Jonas NastarasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1895 - 1929


1895 04 01 Pryšginų k., Meškuičių vls., Šiaulių aps. gimė Jonas Nastaras. Tėvai Jonas Nastaras ir Marta Grigutė.

Baigęs Šiaulių g-ją studijavo Tomsko u-to medicinos f-te (Rusija), baigė du kursus.

1917 01 l8 savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę.

1917 09 26 suteiktas praporščiko laipsnis.

1918 pakeltas į paporučikius. Grįžęs į Lietuvą

1922 01 30 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į mokomąją ats. bateriją jaun. karininku.

1922 06 01 suteiktas leitenanto laipsnis.

1922 09 25 perkeltas į Karo aviaciją.

1923 pradžioje baigė aviacijos teorijos kursus.

1923 10 03 pirmą kartą savarankiškai skrido.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 07 14 paskirtas mokomosios oro eskadrilės vadu.

1925 10 08 baigus aukštojo pilotažo kursus perkeltas į 3 oro eskadrilę Zokniuose, prie Šiaulių.

1926 Aviacijos Šventės metu patyrė avariją.

1926 09 01 suteiktas karo lakūno vardas.

1927 02 16 pakeltas į kapitonus.

1928 10 28 paskirtas eskadrilės vadu.

1928 11 18 prie Lekėčių, Šakių aps., patyrė antrą avariją.

1929 06 20 žuvo aviakatastrofoje. Palaidotas Kauno m. kapinėse, jas likviduojant palaikai perkelti į Aukštosios Panemunės kapines.


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
Papildyta svetainės administracijos.Apie Jono Nastaro katastrofą su lėktuvu Ansaldo A-120


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis