Povilas NakrošisKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1906 - 1936


1906 06 08 Karužiškių k., Velžio vls., Panevėžio aps. gimė Povilas Nakrošis.

Nuo 1923 LŠS narys.

1924 baigęs Panevėžio g-ją įstojo į Karo mokyklą.

1927 09 07 ją baigus (IX laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją.

1928 10 02 pirmą kartą savarankiškai skrido.

1930 02 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laida) ir aukštojo pilotažo kursus.

1930 02 22 paskirtas karo lakūnu į 1 oro eskadrilę Aukštojoje Fredoje, Kaune.

1930 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 tarnaudamas kariuomenėje įstojo į VDU Teisių f-to Ekonomijos skyrių.

1932 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1932 10 01 perkeltas karo lakūnu į 5 eskadrilę Zokniuose, prie Šiaulių.

1933 buvo išvykęs į JAV.

1934 12 27 pakeltas į kapitonus.

1936 05 20 Besiruošiant Karo aviacijos šventei Kaune lėktuvo katastrofoje sunkiai susižalojo ir mirė Karo ligoninėje, palaidotas Kauno m. kapinėse, jas naikinant 1960 palaikai perkelti į Seniavos kapines.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Apie Povilo Nakrošio katastrofą su lėktuvu Fiat CR.20Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis