Mykolas Adamčikas1887 - 1956


Mykolas (Mikas, Michailas) Adamčikas, s. Tado gimė 1887 m. rugsėjo 20 d. Dysnoje, dab. Baltarusija.
Mokėsi Kauno gimnazijoje, 1914 m. baigė Aukštąją Technikos mokyklą Maskvoje.
Maskvoje buvo propelerių gamybos įmonės savininkas ir technikos direktorius Aviacijos dirbtuvėse.
Nuo 1922 m. kovo 22 d. inžinierius - mechanikas I-oje eskadrilėje.
Propelerių gamybos Aviacijos dirbtuvėse Kaune pradininkas. Taip pat projektavo ir pradėjo gaminti pašliūžas skraidymams žiemą.
Parengė Dobi-III gamybos brėžinius.
1929 m. Lietuvoje užpatentavo išradimą „Nutūpimo prietaisas orlaiviams“.
Nepavyko nustatyti kelintais metais, tačiau 4-ame deš. su šeima emigravo į vakarus, 1939 m. surašymo duomenimis jau gyveno Didžiojoje Britanijoje, iš pradžių adresu 59 Falloden Way, Londone, vėliau 46 Carden avenue, Brighton, Sussex grafystėje. Mirties pranešime nurodytas adresas: 14 Pembroke Crescent, Hove.
Buvo žinomas vardu Michael Thaddius Adamtchik. Dirbo inžinerinį darbą, turėjo nuosavą kompaniją. Vakaruose užpatentavo daugybę įvairių išradimų.
Mirė 1956 m. gegužės 18 d. Hove, Sussex'o grafystėje, Anglijoje.

Žmona: Elena (Helen Adamtchik g. 1896 m. birželio 30 d. - m. 1981 Anglijoje ). Vaikai: Olga, Vladas, Vadimas.

Propelerį dirbtuvėse prie dirižablio angaro balansuoja A.Mainelis (kairėje) ir propelerių gamybos Aviacijos dirbtuvėse pradininkas – Mykolas Adamčikas.
Kaunas, 1923 m.ĮVAIRŪS DOKUMENTAI
Michael Adamtchik ir Helen Adamtchik 1939 m. surašymo lapuose, kuriuose nurodyta jog gyvena adresu 59 Falloden Way, Londone.
(1939 England and Wales Register)
• • • • • • • • • • • •Pranešimas apie Michael Thaddius Adamtchik mirtį 1956 m.
(England & Wales, National Probate Calendar, 1858-1995)
• • • • • • • • • • • •
Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis