Kipras Petrauskas
Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Kipras PetrauskasGimė 1886.11.22 Švenčionių apskr., Ceikiniuose, mirė 1968 0217 Vilniuje.
Įžymus operos tenoras, vienas iš lietuvių operos kūrėjų. Kai 1906 m. Vilniuje, mėgėjų spektaklyje Miko Petrausko operoje „Birutė" sudainavo Birutės brolio vaidmenį, Visuomenės veikėjai surinko lėšų K. Petrauskui mokytis dainavimo Sankt Peterburgo Imperatoriškojoje konservatorijoje. 1911 m. pavasarį jis baigė konservatoriją ir pradėjo dainuoti Peterburgo Marijos teatre. Ilgai neišleidžiamas bolševikų valdžios, į Lietuvą grįžo tik 1920 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir su St. Šimkumi, A. Sodeika ir K. Binkiu lankė kovojančius dalinius, rengdami koncertus. 1920 m. gruodžio 31 d. pradėjo dainuoti Kaune įsikūrusiame operos teatre. Nuolat vykdavo gastrolių į Rygą, Taliną ir Helsinkį. Koncertavo Švedijoj ir Vokietijoj. Dainavo Argentinoje, 1937-1938 m. sezone Milano la Scaloje. Nuo 1955 m. profesoriavo Vilniaus konservatorijoje.Tekstas: V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927-1940m.
Fotografija: Vilius Kavaliauskas "Už nuopelnus Lietuvai" II tomas


Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis