Julius Čaplikas
Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Julius ČaplikasJulius Čaplikas gimė 1888 05 20 Vinkšninių k., Merkinės vls., Alytaus aps.
I pasaul. karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1915 baigė Vilniaus karo mokyklą. 1915 10 30 — 1917 10 30 tarnavo 6 grenadierių Tauridės pulke, poručikas. Dalyvavo kovose su austrais ir vokiečiais. 1918 11 20 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1 pėst. pulko adjutantu. 1919 01 09 paskirtas pulko štabo viršininku, 1919 07 03 — 3 bataliono vadu. Performavus batalioną į 8 pešt. pulką 1919 12 10 paskirtas šio puiko vadu. 1919 11 18 nustatytas majoro laipsnis. Dalyvavo ko-vose su bolševikais ir lenkais. 1920 09—11 buvo lenkų nelaisvėje. 1921 01 13 paskirtas Generalinio štabo Operacijų skyriaus viršininku. 1921 05 29 paskirtas Kėdainių komendantu. 1922 01 06 suteiktas plk. leitenanto laipsnis. 1922 03 15 paskirtas Trakų karo komendantu. 1922 08 14 paskirtas 7 pėst. pulko vadu. 1923 10 30 pačiam prašant paleistas į atsargą. 1928 06 25 grįžo į kariuomenę ir paskirtas Aukštųjų karininkų kursų chemijos kabineto vedėju, 1928 12 21 - 2 pėst. pulko vadu. 1929 11 23 suteiktas pulkininko laipsnis. 1930 baigė Aukšt. kariuomenės viršininkų kursus. 1931 ir 1932 ėjo ir II karo apygardos bei Kauno įgulos viršininko pareigas. 1932 12 29 paskirtas Vyčio kryžiaus ordino tarybos kandidatu. 1934 07 13 paskirtas II pėst. divizijos vadu. 1935 02 16 suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1935 10 04 pačiam prašant paleistas į atsargą. 1935 paskirtas vidaus reikalų ministru. 1935 ats. generolo leitenanto laipsnis pakeistas į ats. brigados generolo. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 07 23 suimtas. 1941 07 30 sušaudytas.

Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1919),
DLK Gedimino 3 laipsnio,
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1933) ordinais,
Savanorių medaliu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Žmona - Marija Valaitytė (vedė 1919), dukros - Aldona ir Julija.Šaltinis: „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.


Grįžti į LAK steigėjų puslapį


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis