J.J.Romanas (Ramanauskas)


Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Jonas Juozas Romanas (Ramanauskas)Gimė 1894 12 24 Tryškių vlsč. Pažemgrindžio k. - mirė ? JAV
Visuomenės veikėjas. 1902 m. atvyko į JAV. 1918 m. baigė koledžą Bostone, 1919-1920 m. studijavo Harvardo universitete ekonomiką. Nuo 1915 m. - lietuvių darbininkų sąjungos veikėjas, valdybos narys, veikė ir kitose Brochteno Bostono lietuvių draugijose. 1919 m. - vienas iš Amerikos lietuvių mokyklos steigėjų, 1919-1928 m. jos pirmininkas. 1920 m. jos reikalais išvykęs į Lietuvą, tapo vienu iš tarptautinio banko Kaune steigėju. Iki 1928 m. dirbo įvairiose ekonominėse organizacijose ir visuomeninėse draugijose, buvo nuteistas baudžiamojoje byjoje, kalėjo. Atlikęs bausmę 1930 m. grįžo į JAV. 1932-1962 m. Masačiusetso nedarbo pašalpų įstaigos teisėjas. Nuo 1960 m. - Bostono lietuvių radijo valandėlės vedėjas.


Tekstas: V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927-1940m.

Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis