Jonas Dobkevičius
Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Jonas DobkevičiusGimė 1866 12 06 Rokiškio apskr. Svėdasų vlsč. Mieliūnų k.; mirė 1934 07 23 Akmenės vlsč. Medemrodės dv..
Ekonomistas, karo lakūno ir lėktuvų konstruktoriaus Jurgio Dobkevičiaus tėvas. Baigęs Šiaulių gimnaziją, 1888-1893 studijavo Petrapilio universiteto matematikos-gamtos fakultete. Nuo 1894 m tarnavo Petrapilyje valstybės banke, 1900-1914 m. caro raštinėje, 1914-1918 m. Petrapilyje vadovavo prancūzų automobilių ir lėktuvų prekybos firmai. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo finansų ministerijoje, organizavo valstybės banką. Nuo 1920 m kovo 1 d. - finansų, prekybos ir pramonės viceministras, 1922 m. vasario 2 d.-rugpjūčio 23 d. - finansų, pramonės ir prekybos ministras. 1925-1934 m Prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas. 1933-1934 m. Vengrijos generalinis konsulas Lietuvoje. Pirmininkavo Lietuvos delegacijoms prekybos derybose su Rusija, Latvija, Estija, Vokietija, Anglija.Tekstas: V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927-1940m.
Fotografija: Lietuvos albumas. 2-as fotogr. leidimas. Sietynas. 1990 Vilnius


Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis