Bronius Blavieščiūnas
Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Bronius BlavieščiūnasGimė 1893 04 03 Linkuvos vlsč., Titoniuose, mirė ? Valstybės veikėjas. 1914 m. baigė Tbilisio karo mokyklą, po to - Sevastopolio aviacijos mokyklą. 1921 m. vasano 9 d.-1922 m. kovo 31 d.- Lietuvos Respublikos įgaliotinis Turkijoje, po to dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, nuo 1931 m. skyriaus vedėjas Lietuvos pasiuntybeje Paryžiuje, nuo 1935 m. lapkričio 31 d. - pasiuntinybės Buenos Airėse sekretorius, nuo 1939 m. - vėl Paryžiaus pasiuntinybėje.


Tekstas ir fotografija V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927-1940m.

Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis