Jonas Jurgis Bulota

Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Jonas Jurgis BulotaGimė 1855 04 18 Marijampolės apskr. Igliškėlių vlsč. Klevinės k., mirė 1942 02 06 Žiežmarių vlsč. Bulotų k.) veterinarijos gydytojas, visuomeninis ir politinis veikėjas.
1878-1882 m. studijavo Sankt Peterburgo medicinos chirurginės akademijos veterinarijos skyriuje. Nuo 1883 m. dirbo Lietuvoje veterinarijos gydytoju ir įsijungė į tautinio pasipriešinimo judėjimą, dalyvaudamas slaptose organizacijose, knygnešių ir spaudos veikloje. 1893 m. pradėjo dirbti veterinarijos gydytoju Kišiniovo muitinėje, 1896-1918 metais - Talino (Revelio) ir Arensburgo kariuomenės dalyse. Taline išgyveno ligi 1918 m., nuo 1917 m. pabaigos vadovavo Talino lietuvių draugijai. 1918 m. lapkritį Vilniuje ėmė dirbti atkuriamose Lietuvos Respublikos ministerijose ir žinybose. 1919 m. liepos 1 d. Kaune stojo į Lietuvos kariuomenę,
iki 1921 m. kovo 14 d. - Karo veterinarijos skyriaus viršininkas, nuo 1924 m. kovo 8 d. dėstė Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto veterinarijos skyriuje, nuo 1927 m. gegužės 18 d. - docentas. 1930 m. birželio 21 d. suteiktas generolo laipsnis. 1930 m. liepos 1 d. išėjo į atsargą.
Dalyvavo šaulių, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Gyvulių globos draugijos, ir kitose organizacijose.Tekstas: V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927-1940m.
Fotografija: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 m II tomas


Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis